NADACE BORN FREE

Historie spojení značky Land Rover s nadací Born Free sahá až do roku 1966, kdy byly vozy Land Rover zachyceny v klasickém filmu o divoce žijících zvířatech s názvem Volání divočiny (Born Free), v němž hráli hlavní roli zakladatelé nadace Virginia McKenna a Bill Travers. Tehdy stejně jako dnes se tvůrci filmu spoléhali na vozidla Land Rover, která je dovezla za divokými zvířaty i do těch nejodlehlejších míst.

Záchrana divokých zvířat: Defender používaný nadací Born Free.

Land Rover začal poprvé spolupracovat s nadací Born Free v roce 2002 a i v následujících pěti letech budeme poskytovat nadaci praktickou pomoc v podobě vozidel a podpory projektů. Toto partnerství odráží náš integrovaný přístup k budování globální trvalé udržitelnosti.

V rámci nového partnerství budou vozidla Land Rover nasazena nadací Born Free v Keni, Etiopii, Indii a Jižní Africe, kde podpoří hlavní práci v terénu. Další podpora pomůže iniciativám pro záchranu a péči o divoká zvířata v ostatních částech Afriky a jižní Asie, zatímco ve Velké Británii, kde má nadace sídlo, pomáhají vozy Land Rover v barvách nadace Born Free logistickou podporou a jako ambasadoři dobročinné organizace.

Will Travers OBE, prezident nadace Born Free, řekl: „Nadace Born Free je na frontové linii snah o záchranu a péči o divoká zvířata a k tomu, abychom se dostali na tuto frontovou linii, spoléháme na vozidla Land Rover. Pro nás je důležité nejen to, že se můžeme dostat i do skutečně obtížně přístupných míst, ale i to, že můžeme úspěšně splnit svůj úkol a zase odjet. Prvořadá je bezpečnost a spolehlivost.“

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Uvedené informace o spotřebě paliva a emisích CO2 jsou hodnoty získané rámci cyklu WLTP v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 v platném znění a pro účely porovnání jsou zpětně přepočítány na hodnoty NEDC. Uváděné hodnoty se tedy nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a jeho užití v provozu a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje vždy jen srovnání spotřeby paliva a emisí v normovaném cyklu mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se však spotřeba paliva a emise u různých provedení vozů téže modelové řady mohou odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a emise u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva vozidlem, ale také jízdní styl, zatížení a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování.