ODPOVĚDNOST ZA VÝROBU PRODUKTU

Průběžně vyvíjíme nové způsoby, jak snižovat vliv našich produktů na životní prostředí.

ZVYŠUJEME OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Největší vliv na životní prostředí v rámci našich aktivit mají naše produkty. Dobrou zprávou je, že právě v této oblasti můžeme dosáhnout nejvýraznějšího zlepšení.

Z tohoto důvodu intenzivně investujeme do výzkumu, konstrukce a výroby, abychom inovativními řešeními snížili vliv našich vozidel na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu.

Uvažování v rámci celého životního cyklu

Při vývoji nového vozidla si klademe za cíl, aby bylo ještě ekologičtější než jeho předchůdce. Abychom tohoto cíle dosáhli, zkoumáme každý aspekt vozidla, od designu až po konec jeho životnosti, abychom přišli na způsoby, jak snížit celkový vliv na životní prostředí při současném zvýšení výkonových parametrů a schopností vozidla. Pro tuto metodiku používáme označení LCA (Life Cycle Assessment). Tento přístup, založený na posuzování celého životního cyklu, má za následek novou generaci hospodárných vozidel. Například nejnovější Range Rover je vybaven motorem V6 3,0 l, který v kombinaci s naší lehkou hliníkovou konstrukcí, poskytuje stejné výkonové parametry jako předchozí model V8.

Širší uplatnění trvale udržitelných materiálů

Metodiku LCA používáme od samého počátku vývoje a díky tomu můžeme zjistit, jaké materiály jsou nejekologičtější v průběhu celé životnosti vozidla. Samozřejmě se snažíme vybírat materiály, jako jsou kůže, přírodní kaučuk, dřevo a bavlna, z trvale udržitelných zdrojů. A zabýváme se také výzkumem nových druhů přírodních vláken, která by mohla v porovnání s plasty snížit hmotnost a vliv komponentů vozidla na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu.
Snižujeme hmotnost, zvyšujeme hospodárnost

Snižováním hmotnosti karoserie a komponentů zvyšujeme hospodárnost našich vozidel, která zároveň nabízejí vynikající úroveň provozních vlastností, očekávanou našimi zákazníky. Několik našich modelů proto nyní používá revoluční celohliníkovou konstrukci karoserie, která výrazně snižuje hmotnost. Vyvinuli jsme novou lehkou hliníkovou slitinu s vyšším podílem recyklovaného kovu, k jejíž výrobě je zapotřebí o 95 % méně energie a která produkuje méně odpadu než materiál vyráběný přímo z rudy.

Opatření pro snižování spotřeby paliva

Více než 80 % emisí CO2 za celou životnost vozidla vzniká obvykle během jeho používání. Vývoj hospodárných vozidel je proto klíčovým krokem ve snaze o snižování našeho vlivu na životní prostředí. Výhodou pro naše zákazníky je také odpovídající snížení provozních nákladů. Kromě zvyšování hospodárnosti našich konvenčních motorů investujeme také do techniky hybridního a elektrického pohonu a zavádíme inteligentní systém Stop/Start, který dokáže snížit spotřebu paliva a emise CO2 o 7 %.

To je jen několik kroků, které podnikáme, abychom mohli vyrábět hospodárnější vozidla splňující potřeby našich zákazníků v současnosti i ve vzdálené budoucnosti.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u modelů Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover:

Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním cyklu: 12,8 - 4,2 l/100 km, emise CO2 v kombinovaném zkušebním cyklu: 299 - 109 g/km.

Uvedené informace o spotřebě paliva a emisích CO2 odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a stav udržovanosti vozidla. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny a nese hlavní odpovědnost za globální oteplování. Další oficiální informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel Vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva naleznete také v sekci „Technické údaje“.