PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ


CO SE Z TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽETE DOZVĚDĚT

Značka Jaguar Land Rover patří mezi výrobci prémiových vozů k celosvětové špičce. Garantuje to svou kvalitou a vynikajícími službami, včetně péče o zákazníky, jež je pro ni prioritou číslo jedna.

Naše společnost klade velký důraz na to, aby při využívání našich internetových stránek byla zajištěna ochrana vašeho soukromí. Sběr a zpracování osobních údajů probíhá v souladu s veškerými relevantními ustanoveními pro jejich ochranu.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, které údaje sbíráme na našich níže specifikovaných internetových stránkách, doménách a subdoménách nebo v rámci našich akcí, reakčních formulářů na rozesílaná sdělení či prostřednictvím akcí třetích subjektů (partnerů JLR), a dále také proč tyto údaje sbíráme a jak s nimi dále nakládáme. Prohlášení také vysvětluje, jaká práva vám náleží a jak nás v případě dotazů či žádostí můžete kontaktovat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘI VYUŽÍVÁNÍ NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNEK


1. KDO JSME A NA KTERÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY A OBLASTI SE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VZTAHUJE

Kdo jsme
Správcem údajů ve smyslu ustanovení nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH (FN 84604v), se sídlem Siezenheimer Strasse 39a, 5020 Salzburg, Rakousko.

Termíny a spojení „Jaguar Land Rover“, „JLR“, „my“, „naše“ či „nám/nás“ se vztahují na společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH.

Kde toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na využívání našich internetových stránek www.jaguar.cz a www.landrover.cz, souvisejících subdomén, které se pod stránkami nacházejí, a na další uvedené oblasti a kanály, jejichž prostřednictvím můžeme od vás údaje sbírat.

Aktuální subdomény našich internetových stránek:
https://jaguar-taopt.cz/
https://landrover-abt.cz/

Při navštívení internetových stránek Jaguar Land Rover, které nespadají do oblasti platnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, může být ochrana dat v kompetenci jiné společnosti Jaguar Land Rover či třetího subjektu. Doporučujeme, abyste si při návštěvě takovýchto stránek ověřili platnost tohoto či jiného prohlášení o ochraně osobních údajů, protože společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH za obsah a bezpečnostní opatření třetích subjektů při nakládání s vašimi osobními údaji neodpovídá.

Kontakt na zákaznické centrum
V případě dotazů k našim internetovým stránkám se můžete prostřednictvím níže uvedených kontaktů obrátit na zákaznické centrum Jaguar Land Rover.

Dotazy k internetovým stránkám Jaguar:
https://www.jaguar.cz/contact-us/index.html

Dotazy k internetovým stránkám Land Rover:
https://www.landrover.cz/ownership/contact-us/index.html

Další informace o skupině Jaguar Land Rover (JLR)
Společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH patří do skupiny podniků, jejichž mateřskou společností je britská společnost Jaguar Land Rover Automotive plc. Další informace o mateřské společnosti a skupině JLR najdete na následujících internetových stránkách:
https://www.jaguarlandrover.com/terms-and-privacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_Land_Rover

2. KTERÁ VAŠE DATA SBÍRÁME A JAK JE ZPRACOVÁVÁME

Naše internetové stránky slouží v prvé řadě k tomu, aby se k vám dostaly informace, jež vám umožní lépe porozumět nabízeným vozům, produktům a službám. Na našich stránkách jsou ale také některé funkce, které registrují údaje o vás v případě, že chcete být námi informováni o službách a produktech nebo se přihlásit na některou akci či událost, resp. udělat rezervaci či poptávku na naše služby.

Jakým způsobem sbíráme údaje prostřednictvím našich internetových stránek a kanálů uvedených v bodě 1:

• Při návštěvě či užívání našich internetových stránek automaticky shromažďujeme vaše osobní údaje prostřednictvím cookies, a to z důvodů optimalizace našich stránek pro vaše potřeby. Naše internetové stránky například umožňují automatickou úpravu velikosti zobrazení dle zařízení, které při jejich prohlížení používáte. Získaná data rovněž slouží pro zefektivnění analýz našich internetových stránek. Bližší informace o cookies naleznete na konci tohoto dokumentu.
• Data získáváme také v případě vaší korespondence s naší společností. To znamená například v případech, kdy zadáte vaše údaje do internetového formuláře nebo datových polí na našich internetových stránkách, například v případě poptávky či požadování dostupných produktů a služeb.
• Údaje o vás získáváme rovněž v případě dotazů na další informace o akcích či událostech, resp. jiných záležitostech, jako jsou například zkušební jízdy či zasílání brožur.
• Podobně tomu je i v případě vaší účasti na soutěžích organizovaných naší společností apod.
• Údaje se shromažďují také při vašem přihlášení do individualizovaných částí našich internetových stránek nebo při používání našich internetových stránek pro komunikaci s námi. V těchto případech se stránky stávají platformou, na níž zůstávají uloženy personalizované informace, jako jsou například informace o vašem voze a/nebo poptávce servisu či žádosti o sdělení informací jiného druhu.
• Údaje získáme i tehdy, pokud se s námi (prostřednictvím kontaktních dat uvedených na našich internetových stránkách) spojíte nebo nám zašlete zprávu.

Jaké osobní informace, které jste poskytli na našich internetových stránkách či prostřednictvím kanálů uvedených v bodě 1, o vás zpracováváme

Oslovení, titul, jméno a příjmení, telefonní číslo (mobil/pevná linka), e-mailová adresa, poštovní adresa, požadovaný prodejce, současný vůz (značka, model, rok výroby), název vaší společnosti (pokud nejste spotřebitel), právní forma (soukromá osoba či obchodník), věková skupina a údaje o voze, který si chcete pořídit.

V rámci akcí spojených se zkušebními jízdami:
Kromě výše uvedeného také údaje o vašem řidičském oprávnění.

Dále o vás můžeme získat informace z jiných internetových médií, například prostřednictvím vašich komentářů na sociálních sítích spojených s našimi stránkami.

Vyhrazujeme si – v rámci legislativní přípustnosti – právo kombinovat údaje, které nám poskytnete, s údaji získanými třetími subjekty, jako např. marketingovými agenturami, resp. informacemi z veřejně dostupných zdrojů. Může se jednat například o údaje o vás či vašich zájmech, vašem sociálně ekonomickém či sociálně demografickém statusu, elektronických identifikátorech a aktuálních kontaktech.

3. K JAKÝM ÚČELŮM SE BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAT

Osobní údaje získané prostřednictvím našich internetových stránek a kanálů uvedených v bodě 1 používáme k následujícím účelům:

• pro zpracování poptávek;
• pro vyřizování vašich požadavků (rezervace a realizace zkušebních jízd, zasílání brožur o vozech, zpracování žádostí o kontakty na prodejce);
• pro administrativní zpracování a zlepšení našich obchodních aktivit a obchodních vztahů mezi vámi a sítí našich prodejců;
• pro potřeby studií a průzkumů;
• pro analýzy a průzkum trhu;
• pro doručení reklamních materiálů na základě vašeho souhlasu se zasíláním informací o našich produktech a službách;
• pro účely provozu našich internetových stránek, jejich individualizaci a optimalizaci na základě poznatků o vašem způsobu jejich užívání;
• pro splnění legislativních a úředních povinností a pro zajištění ochrany našich práv a práv třetích osob.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Existuje více právních důvodů, na jejichž základě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat.

Dle čl. 6 bodu 1. písmene b) GDPR platí v případě plnění smlouvy / zakázky následující:

• Pokud je užití vašich osobních údajů nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu či smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo jsme mohli provést opatření před uzavřením smlouvy na váš podnět. To je například relevantní v případě, kdy si zarezervujete zkušební jízdu, chcete se zúčastnit soutěže nebo nás požádáte o zaslání brožur.

Dle čl. 6 bodu 1. písmene f) GDPR platí v případě oprávněných zájmů naší společnosti či třetího subjektu následující:

• Pokud má naše společnost či třetí subjekt, kterému vaše osobní údaje poskytneme, oprávněný zájem na užívání vašich osobních údajů a my jsme prověřili, že jsou vaše osobní údaje a související práva chráněna. To je relevantní, pokud vaše osobní údaje užíváme k účelům jako například prověřování a zlepšování našich produktů, služeb či obchodních a marketingových strategií, analýze a průzkumu trhu, pro účely studií a výzkumu, pro rozvoj a optimalizaci obchodních vztahů mezi vámi a společností Jaguar Land Rover nebo pro administrativní účely. Dále pro získávání poznatků, které informace, produkty a služby by vás s největší pravděpodobností nejvíce zajímaly, a my je tak mohli přizpůsobit vašim individuálním potřebám. Relevantním případem je i potřeba zajistit, že se naše produkty a služby dodávají, poskytují a užívají v souladu se zákonem a platnými předpisy a že budou – v nutném rozsahu – garantována a hájena naše práva a náš majetek, popř. majetek třetích osob. Získaná data mohou v souvislosti s tímto ustanovením také sloužit pro zjišťování a zamezování podvodů nebo problémů s bezpečností či ochranou osobních údajů a jako základ pro přijetí příslušných protiopatření.

Dle čl. 6 bodu 1. písmene c) GDPR platí pro splnění právní povinnosti následující:

• V případech, kdy užívání vašich osobních údajů považujeme za nezbytné pro splnění našich právních povinností, např. dodržení finančních a právních předpisů a splnění obchodně právních povinností.

Dle čl. 6 bodu 1. písmene a) GDPR platí v případě udělení vašeho souhlasu následující: 

• Pokud na základě vašeho souhlasu užíváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli zasílat reklamní materiály o produktech a službách (také) elektronicky. Svůj souhlas s užíváním osobních údajů k takovýmto účelům máte právo kdykoliv odvolat.

5. KOMU VAŠE DATA POSKYTUJEME

Vaše osobní údaje poskytujeme následujícím subjektům:

• Třetím osobám, které údaje zpracovávají, abychom na jejich základě mohli pro vás připravit avizované či požadované produkty a služby nebo data použít pro marketingové a propagační účely či k optimalizaci internetových služeb.
• Naší síti specializovaných prodejců a servisů Jaguar Land Rover, aby mohli plnit vaše poptávky po zboží, servisu atd., provádět analýzy, realizovat školení a zlepšovat kvalitu servisních služeb, které při oslovení naší sítě prodejců získáte.
• Společnostem ze skupiny Jaguar Land Rover, přičemž se získaná data používají pro stanovené účely v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
• Třetím subjektům v případě, že prodáváme či kupujeme společnosti, jiné subjekty nebo majetek.
• Třetím subjektům v případě, že jsme ze zákona nebo na základě úředního rozhodnutí či žádosti povinni vaše osobní údaje zveřejnit či poskytnout.
Naše ochranná opatření s poskytovateli služeb by měla zajistit, že vaše údaje budou chráněny a používány k účelům stanoveným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Spolupracujeme s těmito nezávislými třetími subjekty:

Jaguar:
• Síť našich prodejců – naše prodejce lze obecně vyhledat pomocí internetové funkce „hledání prodejců“. Prodejce můžete hledat podle jména, sídla či PSČ. Kompletní seznam všech českých prodejců najdete na tomto odkazu: https://www.jaguar.cz/retailer-locator/index.html

Land Rover:
• Síť našich prodejců – naše prodejce lze obecně vyhledat pomocí internetové funkce „hledání prodejců“. Prodejce můžete hledat podle jména, sídla či PSČ. Kompletní seznam všech českých prodejců najdete na tomto odkazu: https://www.landrover.cz/explore-land-rover/index.html

Další informace o dodavatelích či poskytovatelích služeb

Pro zkvalitnění našeho obchodu spolupracujeme i s dalšími subjekty. Tyto subjekty mohou mít umožněn přístup k našemu systému a datům, aby nám mohly poskytnout požadované služby – to se týká například platebních služeb, elektronických služeb, marketingových a internetových reklamních služeb, zákaznických služeb, služeb servisních a systémových specialistů, poskytovatelů analýz internetových stránek či zasílatelských a dodavatelských služeb pro objednávky v internetovém obchodě a poskytovatelů služeb využívaných v rámci našich akcí a událostí.

Další informace o firmách ve skupině JLR a o službách, jež nám mohou poskytovat 

Jakožto člen skupiny podniků Tata profitujeme z rozsáhlé infrastruktury informačních technologií a know-how rozšířené podnikové struktury. Díky tomu mohou členové naší skupiny v případě potřeby využít vámi uvedené osobní údaje pro účely servisní či systémové administrativy a podpory, pro analýzy skupiny, pro zajištění obchodní kontinuity nebo pro adekvátní internetové služby a administrativní účely. To může být nutné například při vyřizování některých internetových žádostí či pro zajištění technické podpory při údržbě funkčnosti internetových stránek. Informace o skupině podniků Tata najdete pod následujícím odkazem: http://www.tata.com/company/index/Tata-companies.

Poskytování vašich údajů do zahraničí 

Společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH ukládá vaše údaje na serverech umístněných/hostovaných v EU. Přesto však je ale oprávněna poskytnout osobní údaje získané přes naše internetové stránky dodavatelům, poskytovatelům služeb a členům naší podnikové skupiny mimo EU, pokud to je nezbytné k účelům definovaným výše. V takových případech používáme při datovém přenosu dodatečné mechanismy pro ochranu osobních údajů. K nim patří analýza odpovídající ochrany třetí země, případně uzavření standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů, která byla schválena Evropskou komisí, a eventuálně i prověření certifikace Privacy Shield, jestliže se jedná o cílové společnosti se sídlem v USA.

Další informace o prověřování přiměřenosti v rámci mezinárodního poskytování údajů

V případě, že poskytujeme osobní údaje třetímu subjektu se sídlem mimo Evropskou unii, postupujeme v následujících krocích:

Interní kontrola, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dle článku 45 GDPR: Jsme součástí skupiny podniků a využíváme služeb dodavatelů se sídlem v zemích, u nichž Evropská komise provedla test, zda disponují odpovídající úrovní ochrany osobních údajů (takzvané rozhodnutí o odpovídající ochraně). K těmto zemím patří v okamžiku zveřejnění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů následující státy: Andorra, Argentina, Kanada, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Švýcarsko, Jersey, Nový Zéland, Uruguay a Ostrov Man. (Evropská komise provedla také test odpovídající ochrany osobních údajů v rámci programu EU-U.S. Privacy, viz níže) Bližší informace o rozhodnutí Evropské komise najdete pod tímto odkazem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_cs.

Kontrola certifikace typu opatření, které Evropská komise schválila pro podporu odpovídající ochrany poskytování osobních údajů: Využíváme služeb dodavatelů, kteří mají sídlo v různých místech světa mimo Evropskou unii. Pro dodržení předpisů pro ochranu osobních údajů využíváme mechanismy pro datový transfer schválené Evropskou komisí, jako například Komisí schválenou standardní smluvní doložku o ochraně osobních údajů. V některých případech také kontrolujeme, zda nám dodavatel může doložit existenci závazných interních předpisů pro ochranu osobních údajů. (Závazné interní předpisy pro ochranu osobních údajů představují dle článku 47 GDPR schválený ochranný mechanismus pro zajištění přiměřenosti předávání osobních údajů) Kromě toho můžeme také spolupracovat s dodavateli, kteří nám mohou doložit certifikaci Privacy Shield.

Informace o této certifikaci najdete pod tímto odkazem:
https://www.privacyshield.gov/list

Vzory standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů naleznete na těchto adresách:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:CS:PDF;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=CS;

7. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše údaje ukládáme v identifikovatelné podobě pouze po dobu, která je nutná pro splnění účelů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů a pro dodržení příslušných právních a úředních povinností. To znamená, že vaše údaje máme uloženy po dobu specifikovanou níže:
• Dokud jsou vaše údaje nutné pro plnění vámi požadovaných služeb.
• Dokud jsou vaše údaje nutné pro garanci našich práv.
• Po dobu, kterou příslušné zákony a nařízení pro ukládání dat předepisují (např. zákonná povinnost archivace a dokumentace dle občanskoprávních, obchodních, daňových a archivačních právních předpisů)
• Do odvolání souhlasu, pokud jste souhlas ke zpracování dat udělili.

8. VAŠE PRÁVA a JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Jako soukromé osoby máte právo být informováni, jaké údaje o vás ukládáme a za jakým účelem. V případě potřeby jste oprávněni požadovat jejich opravu. Za určitých podmínek disponujete také právem zamítnout zpracování vašich osobních údajů v budoucnu, resp. nás požádat, aby byly vaše údaje vymazány či jejich zpracování omezeno. Při splnění určitých předpokladů si také můžete vyžádat poskytnutí vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který umožní jejich předání třetím stranám. Udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů jste oprávněni kdykoliv odvolat, a to i tehdy, kdy jsou data využívána pro účely elektronických marketingových sdělení. Ke zrušení v tomto případě stačí použít možnost pro odvolání souhlasu, která je v e-mailu s marketingovým sdělením uvedena.

Snažíme se zajistit všemi dostupnými prostředky co možná nejlepší zákaznický servis. Pokud se s námi musíte či chcete spojit v souvislosti s vašimi právy na ochranu osobních údajů, prosíme vás o využití některého z níže uvedených e-mailových kontaktů. V záhlaví e-mailu uveďte jako předmět - ochrana osobních údajů. Pro kontakt s naším pracovníkem zodpovědným za dotazy ohledně ochrany osobních údajů využijte prosím následující e-mailové adresy:

info5@jaguarlandrover.com
info3@jaguarlandrover.com

V případě nespokojenosti či stížnosti ohledně ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte přímo prostřednictvím jedné z výše uvedených e-mailových adres. V případě nespokojenosti máte také právo podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) a v Rakousku u rakouského Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt najdete na internetové adrese www.dsb.gv.at/kontakt.

9. ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ 

Podnikáme všechny přiměřené nezbytné kroky, abychom zajistili, že se s vašimi osobními údaji bude nakládat bezpečně a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Od všech našich poskytovatelů služeb požadujeme, aby v oblasti ochrany osobních dat přistoupili k adekvátním preventivním opatřením.

Pokud Vám udělíme heslo pro přístup do osobní části internetových stránek JLR (nebo pokud se rozhodnete stránky využívat v režimu zabezpečeném heslem), je na vaší odpovědnosti uchovávat dané heslo v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo neposkytovali třetím osobám.

Přenos dat prostřednictvím Internetu není zcela bezpečný. Ačkoliv se snažíme všemi možnými prostředky vaše osobní údaje chránit, nemůžeme za bezpečnost dat přenášených prostřednictvím Internetu ručit – datový přenos probíhá na vaše riziko. Data ukládáme v bezpečném prostředí, které je chráněno kombinací fyzických a technických opatření, jako například šifrovacími technologiemi či autentifikačními systémy, tak, aby se zamezilo ztrátě, zneužití, změně, zpřístupnění, zničení či odcizení údajů, a aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby.

Další internetové stránky: Pokud se z našich internetových stránek dostanete na stránky třetích osob, jako například prodejců, servisů, poskytovatelů půjček či leasingových smluv, jedná se o samostatné třetí subjekty, kteří nejsou členy skupiny JLR. Z toho vyplývá, že data, která těmto třetím subjektům v daných případech poskytnete, nespadají pod naši kontrolu, ale vztahuje se na ně případné prohlášení o ochraně osobních údajů poskytnuté danými třetími subjekty.


SMĚRNICE O COOKIES

Když navštívíte naše internetové stránky, čtete či stahujete informace nebo od nás dostanete vyžádané informace e-mailem (např. brožury), získáme automaticky některé údaje o vašem zařízení a o způsobu, jakým naše internetové stránky užíváte. Podle typu používaného zařízení můžeme využívat pixelové tagy a cookies, jež se ve vašem zařízení ukládají do souboru cookies. Podrobnosti uvádíme níže. Získané informace nám umožňují naše stránky pro všechny uživatele optimalizovat a kontinuálně zlepšovat tak, aby byl obsah aktualizovaný, relevantní a užitečný pro vaše potřeby.

Informace o zařízení

Naše internetové stránky evidují tyto informace o zařízení:

• Technické informace, jméno vaší internetové domény (přičemž se může jednat o vašeho poskytovatele internetu jako např. BT, Sky, TalkTalk či vašeho zaměstnavatele), adresa internetového protokolu (IP) používaná na vašem zařízení k zajištění internetového připojení, vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče (např. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox), typ vašeho zařízení, nastavení časového pásma, typ a verze pluginů prohlížeče, počítačový systém (např. Windows 10, Mac OS) a platforma;
• Informace o vašem prohlížení internetu (včetně kompletního clickstreamu kódování URL (Uniform Resource Locators – jednotná adresa zdroje), to znamená sledu stránek, které byly otevřeny a vedly k našim internetovým stránkám, nebo jimi či z nich byly otevřeny (včetně data a hodiny), Page Response Times (doba odezvy), chyby při stahování, délka návštěvy určitých stránek, počet a druh stránek, které jste otevřeli v jednom sledu, délka vaší návštěvy na internetových stránkách a informace o interakcích mezi stránkami (například posouvání stránky směrem nahoru a dolů, klikání a pohyby myší).
• Informace, které o vás obdržíme v rámci navštívení jiných námi provozovaných stránek či v rámci využívání našich služeb. Údaje o vás můžeme také získat od třetích subjektů, s nimiž spolupracujeme (např. obchodních partnerů, subdodavatelů technických, platebních a dodacích služeb, poskytovatelů služeb pro identifikaci podvodů a podporu při autentifikaci, reklamních sítí, poskytovatelů analýz a vyhledávacích dat či poskytovatelů informací jiného druhu).

Pixelové tagy

Máme možnost používat také takzvané „pixelové tagy“, tj. malé grafické soubory, pomocí nichž můžeme sledovat užívání našich internetových stránek. Pixelový tag může evidovat následující údaje: adresu IP (internetový protokol) počítače, který stáhl stránku, na níž se tag nachází, URL (Uniform Resource Locator - jednotná adresa zdroje) stránky, na níž se tag nachází, čas, kdy byla stránka s pixelovým tagem zobrazena, typ prohlížeče, který pixelový tag načetl a kód cookies, které daný server předtím v počítači použil. Při použití e-mailové adresy umožňující HTML, můžeme také využít technologii „Format Sensing“, pomocí které nám pixelové tagy mohou sdělit, zda jste náš e-mail obdrželi a otevřeli.

Cookies

Cookies jsou řady znaků textových dat, které se přenesou do souboru cookies prohlížeče na pevném disku vašeho počítače, aby internetové stránky mohly identifikovat vaše zařízení. Pomocí cookies mohou internetové stránky rychleji přizpůsobit obsah vašim zájmům. Většina větších internetových portálů cookies používá. Cookies jako takové nemohou zpětně identifikovat vaši identitu.

Cookie zpravidla obsahuje název domény, z níž pochází, „dobu platnosti“ a číselný kód, který v normálních případech představuje náhodně vygenerované jednoznačné číslo.

Na těchto internetových stránkách se používají dva typy cookies:

• Dočasné cookies, které se při opuštění internetové stránky ze souboru cookies vašeho prohlížeče smažou.
• Permanentní cookies, které zůstanou v souboru cookies vašeho prohlížeče výrazně déle (doba závisí na době platnosti příslušného cookie).

Jak se cookies na těchto internetových stránkách používají a jaká data evidují

Dočasné cookies se používají k následujícím účelům:


• Nabízejí evidovaná data bez opětovného zadávání
• Umožňují přístup k datům uloženým při registraci

Permanentní cookies se používají k následujícím účelům:

• Identifikace vaší osoby jako opětovného návštěvníka našich internetových stránek (na základě čísla, které však neumožňuje identifikovat vaši osobu zpětně).
• Zobrazení obsahu a reklam, které jsou střiženy na míru vašim konkrétním zájmům a které také slouží k zamezení opakovaného zobrazování stejné reklamy.
• Vytvoření anonymních, souhrnných statistik, které objasňují využívání našich internetových stránek a umožňují nám zlepšit jejich strukturu. Ani v tomto případě není možná zpětná identifikace vaší osoby.

Další informace o cookies obecně a o jejich spravování najdete pod tímto odkazem: www.aboutcookies.org. Níže uvádíme seznam nejdůležitějších cookies, které používáme, a jejich účel. V další tabulce najdete informace o cookies třetích osob.


Název cookie Účel cookie
JLR_cookies Po uzavření stránky vypíná tzv. „cookie-banner“.
JLR_IgniteBar Ignite Bar rozpozná, zda se objekty na předchozí straně změnily. Tím lze animovat nové objekty.
psyma_participation Ukládá uživatelská nastavení v rámci průzkumu Psyma.

Web beacons

Některé naše internetové stránky mohou obsahovat elektronické obrázky označované jako „web beacons“. Jejich prostřednictvím lze zjišťovat počet návštěvníků internetových stránek. Tyto tagy sbírají pouze omezené množství informací, jako např. číslo cookie, čas a datum návštěvy stránky a popis stránky, na které se daný pixelový tag nachází. Naše internetové stránky mohou také obsahovat pixelové tagy, které na ně za reklamními účely umístí třetí strany. Takovéto tagy neobsahují žádné osobní údaje a slouží pouze pro sledování účinnosti vybraných reklam.


Název cookie Důvod cookie
__cfduid Umožňuje zefektivnit internetové stránky na základě jejich analýz a sledování.
dc Používá se, aby bylo v rámci internetových stránek možné provést A/B testování.
matchgoogle Synchronizuje uživatelské identifikace a řídí výměnu uživatelských dat mezi různými reklamními službami.
mc Sbírá údaje o tom, které internetové stránky uživatel navštívil, např. které stránky stahoval. Uložená data se používají pro účely cílené reklamy.
siteimproveses Povoluje sledování stránek a webovou analytiku SiteImprove.
visitorID Používá se, aby bylo v rámci internetových stránek možné provést A/B testování.
SCOGID Používá se pro sledování uživatelů v reálném čase.
id, u2, lidid Tato cookies se používají pro sledování médií a reklamy. Získané informace nám umožňují zlepšit relevantnost našich marketingových aktivit.
wfivefivec Tato cookies používá DataXU pro sledování médií a reklamy. Získané informace nám umožňují zlepšit relevantnost našich marketingových aktivit.
SCOSID Používá se pro sledování uživatelů v reálném čase.
ActivityInfo2, IDE, OT2, OT_6695, MC Tato cookies se používají pro sledování médií a reklamy. Získané informace nám umožňují zlepšit relevantnost našich marketingových aktivit.
_atuvc, _atuvs, bt, um, uit, uid, loc, dt, bt2, di2 Tato cookies slouží k registrování aktivit uživatelů v souvislosti se sdílením a sociálními médii a umožňují vydavateli přibližně určit, kde se uživatelé sdílející informace nacházejí.
psyma_participation Ukládá uživatelská nastavení v rámci průzkumu Psyma.
Media Innovation Group Appnexus Pomocí těchto různých cookies pro internetové sledování reklamy můžeme zobrazovat reklamu, která bude pro vás relevantní. Cookies sledují reklamy, které jste si nechali zobrazit a na které jste klikli, a stránky, které jste otevřeli po návštěvě našich internetových stránek.
51300000|JDX-UK_login, 51300000|JDX-UK_reset, CoreID6, TestSess3 Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek prostřednictvím technologie IBM Digital Analytics.
x_axis_main Tato cookies používá Xasis pro sledování médií a reklamy. Získané informace nám umožňují zlepšit relevantnost našich marketingových aktivit.
ABTasty, ABTastySession Používá se, aby bylo v rámci internetových stránek možné provést A/B testování.
nmstat Umožňuje analyzovat a sledovat internetové stránky z hlediska SiteImprove.
cmTPSet Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek pomocí technologie IBM Digital Analytics.
_ceg.s, _ceg.u Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek pomocí technologie CrazyEgg.
_dc_gtm_UA-51944696-1 Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek pomocí technologie Google Tag Manager.
_ga, _gid Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek pomocí technologie Google Analytics.
s3optout Slouží k ukládání odhlašování od služeb sophus3.
TCSess Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek pomocí technologie sophus3.
_pk_uid Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek pomocí technologie sophus3.
_s3_ref.* Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek pomocí technologie sophus3.
_s3_cvar.* Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek pomocí technologie sophus3.
_s3_id.* Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek pomocí technologie sophus3.
_s3_ses.* Umožňuje sledovat analýzy internetových stránek pomocí technologie sophus3.


Spravování cookies - deaktivace, aktivace a mazání

V nastavení vašeho prohlížeče můžete soubory cookies povolit či blokovat. Pokud cookies blokujete, může se stát, že nebudete v některých případech moci využívat veškeré interaktivní funkce našich internetových stránek. Kontrolu, zda jsou cookies aktivní, můžete provést následujícím způsobem:

Nastavení cookies ve vašem prohlížeči a změny nastavení

Nastavení cookies v prohlížeči Internet Explorer
Ve většině verzí prohlížeče Internet Explorer najdete nastavení cookies pod možností „Doplňky“. Po otevření panelu klikněte na položku „Ochrana soukromí“.

Nastavení cookies v prohlížeči Internet Edge
V Microsoft Edge najdete nastavení cookies pod možností „Více“. Po otevření panelu klikněte na položku „Nastavení“.

Nastavení cookies v prohlížeči Firefox
V prohlížeči Firefox se nastavení cookies provádí přes okno „Ochrana dat“ a položku „Nastavení“. Na panelu „Nastavení“ > „Ochrana dat“ najdete informace o postupu.

Nastavení cookies v prohlížeči Chrome
Klikněte na nástrojové liště na ikonu maticového klíče a vyberte možnost „Nastavení“. V menu rozklikněte položku „Rozšířené“ a v sekci Ochrana soukromí klikněte na „Nastavení obsahu“.

Nastavení cookies v prohlížeči Opera
V prohlížeči Opera lze spravovat cookies tak, že pod položkou „Nastavení“ kliknete na „Rozšířené“ a následně na „Cookies“.

Nastavení cookies v prohlížeči Safari
Ve vyhledávači „Safari“, sekci „Nastavení“ klikněte na položku „Ochrana soukromí“. Zde zadáte, zda a kdy může prohlížeč Safari cookies přijímat.

Spravování cookies na vašem mobilním telefonu
Informace najdete v návodu.

Odstranění cookies

• Cookies uložené v souboru cookies vašeho prohlížeče můžete bez problémů odstranit. Pokud například používáte Microsoft Windows Explorer, postupujete následovně:
• Otevřete „Windows Explorer“.
• Na liště symbolů klikněte na pole „Hledat“.
• Zadejte do pole pro vyhledávání „Soubory a data“ výraz „cookie“.
• V poli „Hledat v“ zvolte tento počítač.
• Klikněte na tlačítko „Hledat nyní“.
• Dvakrát klikněte na soubor, který se hledáním vygeneroval.
• Označte daný soubor cookie.
• Na klávesnici stiskněte tlačítko „Delete“.
• Pokud nepoužíváte Microsoft Windows Explorer, hledejte v nápovědě heslo „cookies“, abyste zjistili, kde cookies hledat.
• Vaše možnosti nastavení.

V některých případech máte možnost sami určit, zda budou informace z vašeho přístroje identifikovatelné. Dle typu přístroje lze například aktivovat, resp. deaktivovat, zjišťování polohy. Na většině mobilních přístrojů lze zjišťování polohy deaktivovat. Potřebné prvky pro nastavení se zpravidla nacházejí v menu. V případě dotazů, jak deaktivovat na vašem zařízení zjišťování polohy, se obraťte na vašeho poskytovatele mobilních služeb či na výrobce vašeho zařízení.

ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SMĚRNICE O COOKIES:

Prohlášení o ochraně osobních údajů a směrnice o cookies se mohou aktualizovat v souvislosti s úpravou internetových stránek, služeb, které poskytujeme, změnou použití vašich dat nebo platné legislativy o ochraně osobních údajů. Pokud toto prohlášení upravíme, budeme vás o změnách informovat. V případě, že budou mít změny podstatný vliv na zpracování vašich osobních dat nebo jiný výrazný dopad na vás, včas vás na to upozorníme, abyste měli možnost využít svých práv (například odvolat souhlas se zpracováním dat).

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeba paliva a emisí CO2 u modelů Land Rover:
Spotřeba paliva (kombinovaná v l/100 km): 5,7 - 9,1. Emise CO2 (g/km): 149 - 206.

Uvedené informace jsou hodnoty získané podle zkušebního cyklu WLTP v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 a byly přepočítány pro účely srovnání s údaji získanými podle zkušebního cyklu NEDC. Další informace naleznete např. na wltpfacts.eu

Uváděné hodnoty se tedy nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a jeho užití v provozu a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje vždy jen srovnání spotřeby paliva a emisí v normovaném cyklu mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se však spotřeba paliva a emise u různých provedení vozů téže modelové řady mohou odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a emise u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva vozidlem, ale také jízdní styl, zatížení a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování. Další informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 naleznete také v sekci “Ceny a specifikace” zvoleného modelu Land Rover.