PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CO MŮŽETE OČEKÁVAT OD ČTENÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

Jaguar Land Rover patří k předním světovým výrobcům prémiových vozů. Kvalita a vynikající výkon jsou naší značkou. Péče o zákazníky pro nás má nejvyšší prioritu.

Zavazujeme se chránit soukromí všech návštěvníků našich webových stránek i těch, kteří využili našich produktů a služeb nebo o ně projevili zájem. V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vám objasníme, jak používáme Vaše osobní údaje a informujeme Vás o Vašich právech na ochranu osobních údajů. Také Vám vysvětlíme, jak nás v případě dotazů či žádostí můžete kontaktovat.

Zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány v důsledku změn webových stránek, služeb, které Vám poskytujeme nebo při změně používání Vašich údajů nebo platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. V případě podstatných změn zásad ochrany osobních údajů bude tato skutečnost uvedena na domovské stránce našich webových stránek po dobu čtrnácti dnů. Dalším používáním našich webových stránek potvrzujete, že jste se s příslušnými změnami seznámili.

Poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů: Únor 2024

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

1. KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Správcem ve smyslu GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) je společnost

Jaguar Land Rover Austria GmbH (FN 84604v)
Fasaneriestraße 35
A-5020 Salzburg

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese:

Jaguar: info5@jaguarlandrover.com

Land Rover: info3@jaguarlandrover.com

Objevují-li se v textu těchto zásad ochrany osobních údajů výrazy „Jaguar Land Rover“, „JLR“, „my“ nebo „náš“, vztahují se vždy ke společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH.

Další informace o skupině Jaguar Land Rover:

Společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH patří do skupiny podniků, jejichž mateřskou společností je britská společnost Jaguar Land Rover Automotive plc. Jaguar Land Rover patří do skupiny podniků TATA: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust a http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

Na co se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro zpracování údajů vztahujících se k osobám, které si koupily či objednaly produkty a služby JLR nebo o ně projevily zájem, a pro návštěvníky následujících webových stránek:

https://www.jaguar.cz

https://www.landrover.cz

https://mynext.jaguar.cz

https://mynext.landrover.cz

https://approved.cz.jaguar.com

https://approved.cz.landrover.com

https://www.jaguar.cz/jaguar-live/jaguar-experience/index.html

https://www.landrover.cz/experiences/index.html

V zájmu transparentnosti bychom Vás rádi informovali, že se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují na všechny webové stránky JLR. Proto Vám vždy doporučujeme kliknout na odkaz na zásady ochrany osobních údajů na navštívené webové stránce, abyste si mohli prohlédnout informace o ochraně osobních údajů, které se k ní vztahují. Upozorňujeme na to, že zejména následující webové stránky mají vlastní podmínky používání a vlastní zásady ochrany osobních údajů:

https://incontrol.jaguar.com

https://incontrol.landrover.com

Při návštěvě webové stránky Jaguar Land Rover, která nespadá do platnosti těchto zásad ochrany osobních údajů, prosím vezměte na vědomí, že kontrolu takové webové stránky vykonává jiná společnosti Jaguar Land Rover či třetí strana. Při návštěvě cizích webových stránek Vám doporučujeme ověřit si zásady ochrany osobních údajů platné pro tyto stránky, neboť Jaguar Land Rover Austria GmbH neodpovídá za jejich obsah a za bezpečnostní opatření přijatá třetími stranami.

 

2. JAK A JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK JE ZPRACOVÁVÁME

Jak osobní údaje shromažďujeme

JLR může shromažďovat Vaše osobní údaje prostřednictvím více zdrojů, které jsou popsány níže. Při shromažďování Vašich osobních údajů se Vás snažíme transparentně a komplexně informovat o tom, jak Vaše údaje zpracováváme a také o Vašich právech, která s tímto zpracováním souvisí. Případně se rovněž snažíme získat Váš souhlas k tomuto zpracování. Údaje shromažďujeme z následujících zdrojů a kanálů:

Naše webové stránky a aplikace

 • když navštívíte naše webové stránky, používáte je, nebo s nimi interagujete (např. požadujete dostupné online služby nebo informace o akcích nebo zkušenostech), získávají naše webové stránky automaticky určité informace z Vašeho zařízení nebo o něm, aby optimalizovaly Váš zážitek na webu (např. tím, že naše webová stránka automaticky upraví velikost obrazovky podle zařízení, které používáte k procházení webových stránek). Tyto údaje se používají rovněž pro statistiky našich stránek. Další informace o automatizovaném získávání dat a o souborech cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie:

  Jaguar: https://www.jaguar.cz/cookie-policy/index.html
  Land Rover: https://www.landrover.cz/cookie-policy/index.html;

 • když si stáhnete informace z našich webových stránek a uvedete své osobní údaje, např. aby Vás společnost JLR mohla kontaktovat, obdržíte od nás jako odpověď na Váš požadavek e-mailem informace (např. zaslání požadované brožury);

 • pokud s námi komunikujete tím způsobem, že vyplníte údaje v online formulářích nebo datová pole na našich webových stránkách, např. žádáte-li o naše produkty a služby nebo je užíváte, nebo pokud nám posíláte zprávy, využíváte naše živé chaty nebo při provádění průzkumů spokojenosti zákazníků;

 • pokud se účastníte námi organizované výherní soutěže atd.;

 • když vstupujete do personalizovaných oblastí našich webových stránek a využíváte je jako komunikační platformu pro vyžádání personalizovaných upomínek, k obdržení informací o Vašem vozidle a/nebo k žádosti o servis vozidla či žádosti o další informace, které Vám mají být sděleny;

 • když dáváte k dispozici informace nebo interagujete se stránkou Kariéra v Jaguar Land Roveru;

Naše autorizovaná síť smluvních partnerů

Pokud navštívíte některého z našich autorizovaných smluvních partnerů (dealera nebo servis) a předáte mu své osobní údaje v rámci zkušební jízdy, nákupu, požadavku na sdělení informací o vozidle, náhradním dílu či v rámci poskytnutí servisní služby, mohou být Vaše údaje předány společnosti Jaguar Land Rover.

Údaje o vozidle z nezávislých zdrojů třetích stran

Pokud vlastníte vůz Jaguar nebo Land Rover, mohou nám informace o Vás a Vašem vozidle (včetně identifikačního vozidla nebo VIN) v případě potřeby předávat autorizovaní dealeři, autorizované servisy, poskytovatelé asistenčních služeb při nehodách, poskytovatelé silničních asistenčních služeb, poskytovatelé úvěrů, půjčovny a poskytovatelé opravárenských služeb. Jaké konkrétní informace budou předány, závisí mimo jiné na tom, od koho jste své vozidlo zakoupili a jaké služby jste si u nás v průběhu vlastnictví vozidla vyžádali. V části 4 (Komu předáváme osobní údaje) najdete další informace.

Další informace o zpracování údajů o vozidle najdete v samostatných podmínkách InControl a v prohlášeních o ochraně osobních údajů:

Jaguar: https://incontrol.jaguar.com

Land Rover: https://incontrol.landrover.com

Sociální sítě:

Informace o Vás můžeme získat online i jinými způsoby, např. když pokud nás sledujete na Facebooku, Instagramu nebo síti LinkedIn nebo napíšete komentář na našich webových stránkách a našich profilech na sociálních sítích, jako je LinkedIn, Facebook či Instagram. Další informace o tom, jak tyto sociální sítě využívají Vaše osobní údaje, naleznete v informacích poskytnutých těmito sociálními sítěmi.

Veřejné zdroje dat:

Veřejné zdroje dat můžeme využívat, abychom zajistili fungování webových stránek (např. za účelem potvrzení totožnosti nebo rozpoznání podvodu) a/nebo abychom zajistili správnost námi uložených údajů. Ověření můžeme někdy provést např. pomocí systému registrace vozidel, abychom zajistili, že jsou naše informace o držitelích vozidel aktuální. V rozsahu povoleném zákonem si vyhrazujeme právo kombinovat údaje, které máme k dispozici, s informacemi o Vás, Vašich zájmech a Vašem socioekonomickém a sociodemografickém statusu, online identifikátorech a aktuálních kontaktních údajích, které shromáždí třetí strany, např. marketingové agentury, nebo které pocházejí z veřejně přístupných zdrojů.

Marketingové údaje:

Vaše kontaktní informace, marketingové preference či jiné informace nám mohou být v souladu s platnými nařízeními o ochraně osobních údajů předány členy skupiny Jaguar Land Rover, našimi autorizovanými smluvními partnery, nebo třetími stranami, pokud jste o tom byli odpovídajícím způsobem informováni. Máte právo žádat po nás, abychom údaje vztahující se k Vaší osobě nepoužívali pro marketingové účely. Bližší informace získáte v odstavci 8, „Vaše práva na ochranu osobních údajů“.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Pokud nám je poskytnete na našich webových stránkách nebo prostřednictvím výše uvedených zdrojů a kanálů, zpracováváme tyto Vaše následující údaje:

Oslovení, titul, jméno a příjmení, název společnosti (pokud nejste spotřebitel), kontaktní informace (např. e-mailová adresa, telefonní čísla, korespondenční adresa), povolání, údaj o dealerovi, který se o Vás stará / požadovaný dealer, datum narození, finanční informace (např. informace o platební kartě / platební údaje, údaje o leasingu, úvěru, atd.), informace o vozidle (např. zájem o model, další plánovaný nákup vozidla, současný model s uvedením značky, modelu, roku výroby a informací o případném vozidle na protiúčet), informace o řidičském průkazu, druh nákupu (soukromý nebo firemní), souhlas, odvolání souhlasu s použitím Vašich údajů pro marketingové / reklamní a profilovací účely a způsob navázání kontaktu (e-mail a telefon / SMS), všeobecné informace, které uvedete, např. Vaše zkušenosti s produkty a službami JLR, ostatní informace o Vašem požadavku a informace, soubory (dokumenty, obrázky atd.) a hodnocení, které poskytnete např. při používání našeho chatu nebo při provádění průzkumu spokojenosti zákazníků.

Při získávání osobních údajů budete informováni o tom, zda jsou určité údaje nepovinné nebo zda musejí být uvedeny ze zákonných či smluvních důvodů. Pokud by Vaše rozhodnutí neposkytnout požadované údaje mělo mít vliv na poskytnutí nabízených služeb, budete o této skutečnosti informováni.

 

3. K JAKÝM ÚČELŮM POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje používáme k těmto účelům:

 • abychom vyhověli Vašim žádostem (zprostředkování a provedení zkušebních jízd, zaslání brožur o vozidlech, zpracování žádostí o kontakt s dealerem, registrace na akce atd.);
 • pro zpracování Vašich požadavků (viz rovněž: https://www.landrover.cz/data-privacy);
 • pro opatření k řízení obchodní činnosti a dalšímu rozvoji služeb a produktů a k administrativnímu zpracování a zlepšování naší obchodní činnosti a obchodního vztahu mezi Vámi, námi a naší sítí smluvních partnerů;
 • pro účely výzkumu a studií;
 • pro reklamu, průzkum trhu a veřejného mínění, analýzu trhu;
 • abychom mohli provozovat naše webové stránky, personalizovat je pro Vás a porozumět, jak jsou tyto webové stránky užívány, abychom je mohli zlepšovat;
 • abychom splnili naše smluvní a zákonné povinnosti a chránili naše práva a práva třetích osob;
 • pokud na našich webových stránkách povolíte marketingové soubory cookie, umožníte tím nám a třetím osobám, jako jsou sociální sítě, sledovat Vaše uživatelské chování na našich webových stránkách (tracking). My (a třetí osoby) potom analyzujeme Vaše chování na webových stránkách, abychom vytvořili cílové a zájmové skupiny a zařadili Vás do těchto skupin (profilování). Účelem je zobrazovat Vám nabídky a produkty na základě Vašich preferencí a zájmů, zlepšovat naše nabídky a produkty a optimalizovat výkon současných a budoucích reklamních kampaní. Další informace o jednotlivých souborech cookie naleznete v zásadách používání souborů cookie.

 

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje používáme ke správě a vyřizování žádostí o služby a informace, k pochopení používání služeb, vozidla a webových stránek a k tvorbě co nejefektivnějších produktů a služeb (včetně našich webových stránek).

Hlavní účely, pro které využíváme Vaše osobní údaje, a právní základ, ze kterého přitom vycházíme, jsou následující:

Účel zpracování Právní základ

Péče o zákazníky a služby:

 

Osobní údaje zpracováváme za účelem správy a předávání informací o prodeji a službách prodeje a zákaznického servisu, pro účely záruky a pro další interní a administrativní účely (např. pro správu záruk zákazníků, zpracování údajů v souvislosti s údržbou vozidel a informacemi o servisní historii, pro poskytování smluvních služeb a sledování nákupů na úvěr).

 

Můžeme se rovně snažit zlepšovat naše služby tím, že využijeme zkušenosti uživatelů ke zlepšení našich interních procesů a interakcí s naší maloobchodní sítí. Zasíláme například průzkumy spokojenosti zákazníků, pokud jste nám k tomu dali souhlas, abychom zjistili, zda jste absolvovali zkušební jízdu nebo zakoupili vůz, kontaktovali nás nebo se zaregistrovali do zákaznického servisu (nebo pověřujeme třetí osoby, aby je naším jménem zasílali).

Nezbytnost pro splnění smlouvy a objednávky mezi Vámi a JLR, pokud je zpracování nutné pro splnění např. smlouvy o koupi vozidla nebo jiné smlouvy mezi Vámi a JLR. (Čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při rozesílání elektronických sdělení přímého marketingu Vás požádáme o souhlas v míře vyžadované platnými zákonnými ustanoveními. Máte kdykoliv právo svůj souhlas do budoucna odvolat bez uvedení důvodů. (Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Údržba a podpora při používání našich webových stránek a aplikací:

Pokud využíváte online službu, která podléhá našim online obchodním podmínkám (např. nákupy / rezervace v online obchodech / pokladní stránky nebo účast ve výherních hrách a soutěžích), zpracováváme my a námi pověřené třetí osoby údaje různým způsobem za účelem podpory našich webových služeb. Mohou sem patřit například následující činnosti: Potvrzení totožnosti, prověřování podvodů a pravosti, poskytování služeb, správa výherních her, soutěží, nabídek členství, průzkumů a dalších propagačních aktivit, všechny použitelné platební procesy a inkasní činnosti, podpora zákazníků a veškerá probíhající servisní komunikace.

Nezbytnost pro slnění smlouvy mezi Vámi a JLR, je-li zpracování osobních údajů nutné pro poskytnutí Vámi požadované služby, např. realizace výherní hry atd. (Čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR)

 

Oprávněný zájem JLR na poskytování efektivních online / webových služeb. (Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Správa Vašich dotazů:

Údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašich žádostí (viz rovněž https://www.landrover.cz/data-privacy), které učiníte na našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím nebo libovolným jiným způsobem s použitím našich kontaktních údajů (např. když si vyžádáte brožuru, zaregistrujete se do programu "Informuj mě", vznesete dotaz e-mailem nebo telefonicky nebo své údaje zadáte do jiného formuláře nebo datového pole). Vaše údaje zpracováváme také proto, abychom Vám mohli nabídnout personalizované webové stránky a udržovat je.

Oprávněný zájem JLR na poskytování efektivních služeb, včetně online a webových služeb. (Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Zlepšení zkušeností s webovou stránkou:

Zde vyplňujeme datová pole na webových stránkách, abychom zlepšili a optimalizovali Váš online zážitek.

Oprávněný zájem JLR na poskytování efektivních online / webových služeb. (Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Výzkum a vývoj:

Vaše údaje zpracováváme k prověření a zlepšení našich produktů, služeb a obchodních či marketingových strategií; k analýze a výzkumu trhu; pro účely studií a výzkumu, pro naplnění a zlepšení obchodních vztahů společnosti Jaguar Land Rover s Vámi a pro administrativní účely; abychom získali poznatky o tom, jaké informace, produkty a služby Vás nejpravděpodobněji zajímají, abychom naše produkty a služby přizpůsobili Vašim individuálním potřebám; abychom zajistili, že naše produkty a služby budou dodány, poskytnuty a užívány v souladu se zákonem a pro Vás platnými podmínkami; a – je-li to nutné – k zachování a ochraně našich práv a našeho majetku, k zachování a ochraně práv a majetku třetích stran, k rozpoznání a zabránění podvodu či bezpečnostním problémům nebo problémům s ochranou osobních údajů a pro učinění odpovídajících protiopatření.

Účelem tohoto zpracovávání je vyhodnotit a zlepšit výkon našich produktů a služeb, zajistit dodržování zákonných a úředních předpisů, sledovat trendy a vyvíjet nové produkty.

Oprávněný zájem JLR a jiných podniků skupiny JLR na vyhodnocení a zlepšení produktů a služeb, na všeobecném řízení dodržování předpisů, na sledování trendů a vývoji nových produktů. (Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Marketingové aktivity a analýzy:

Váš souhlas si obstaráme, pokud Vám chceme zasílat marketingová sdělení elektronickými prostředky (např. e-mailem, SMS, atd.) a sdílet Vaše údaje pro elektronická marketingová sdělení v naší síti nezávislých třetích stran. Při používání souborů cookie na našich webových stránkách budeme rovněž dodržovat povinnosti týkající se souborů cookie.

Další marketingové aktivity se provádějí na základě oprávněného zájmu, např. když přizpůsobujeme marketingová sdělení nebo zasíláme cílené marketingové zprávy poštou, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních médií nebo jiných platforem třetích stran; a když informujeme stávající zákazníky (e-mailem nebo jinými kanály) o podobných produktech a službách. Příležitostně Vás můžeme požádat o účast na průzkumu, abychom mohli zlepšovat služby, které nabízíme na našich webových stránkách. Účast není povinná.

Používáme profilování, včetně nástrojů pro segmentaci, a provádíme výzkumné a analytické činnosti, abychom podpořili naše marketingové strategie, lépe pochopili naše zákazníky a návštěvníky a používání našich webových stránek, podpořili reklamu na našich webových stránkách a zlepšili informace na webových stránkách, funkčnost a služby, které nabízíme.

Oprávněný zájem JLR na přímém marketingu, zejména na:

- marketingové komunikaci poštou;

- elektronické nebo telefonické komunikaci ve vztahu k produktům a službám, jež se podobají těm, které jsme Vám poskytli dříve (kromě případů, kdy k tomu zákon vyžaduje získání Vašeho souhlasu); (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Při rozesílání elektronických sdělení přímého marketingu Vás vždy požádáme o souhlas v míře vyžadované platnými zákonnými ustanoveními. Máte právo odvolat svůj souhlas bez udání důvodů. (Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Zabezpečení sítě a informací:

Udržování bezpečnosti naší sítě a informací, abychom mohli přijmout opatření na ochranu Vašich dat před ztrátou nebo poškozením, krádeží nebo neoprávněným přístupem. A udržování vhodného umístění serverů (můžeme například spolupracovat se třetími stranami na podpoře přiměřeného využívání cloudových služeb).

Oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti informací a sítí. (Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Podnikové nákupy a prodeje:

V případě budoucích prodejních či investičních transakcí společnosti Jaguar Land Rover mohou být Vaše osobní údaje zpracovány v rámci prověrek due diligence, v nichž potenciální investoři, nabyvatelé nebo jejich profesionální poradci provádějí předchozí analýzu různých aspektů podniku, aby zjistili jeho hodnotu a zajistili dodržení a řádné provedení těchto transakcí.

Oprávněný zájem dotčených podniků resp. osob. (Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Správa právních a regulačních požadavků

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zpracování zákonných a úředních dotazů a požadavků, zachování nebo obrany našich práv či k prevenci/vyšetřování trestných činů (příp.. i pro pomoc daňovým úřadům, policii, ministerstvu vnitra či jiné instituci, orgánu činnému v trestním řízení či k ochraně národní bezpečnosti).

Oprávněný zájem JLR na dodržování zákonů a předpisů, včetně zodpovídání dotazů zplnomocněných úřadů. (Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

Plnění právního závazku (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Svolávací / bezpečnostní akce:

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány, pokud Vám předáme/necháme předat akutní hlášení o bezpečnosti či o stažení produktu.

Plnění právního závazku (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

 

5. KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům:

 • třetím stranám, které tyto údaje musí zpracovat, abychom Vám mohli nabídnout produkty a služby, které jste si zaregistrovali, na které máte nárok, nebo se kterými jste jinak souhlasili nebo jste si je vyžádali, např.  k poskytování financování nebo úvěrů, pojištění, služeb a informací v souvislosti s poruchami, k poskytování průzkumů, služeb marketingové a reklamní podpory (k podpoře poskytování marketingových technologií můžeme využívat třetí strany), k podpoře informačních služeb u svolávacích akcí, k poskytování údajů o záruce, pořádajících agenturách a poskytování služeb technické podpory a / nebo pro optimalizované služby webových stránek;
 •  naší síti smluvních partnerů, abychom mohli plnit Vaše požadavky na zboží a služby atd., provádět analýzy a školení a zlepšovat kvalitu servisních služeb;
 • naší síti smluvních partnerů Jaguar Land Rover a smluvních servisů (Jaguar: https://www.jaguar.cz/retailer-locator/index.html / Land Rover: https://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html), abychom mohli plnit Vaše požadavky na zboží a služby atd., provádět analýzy a školení a zlepšovat kvalitu servisních služeb;
 •  podnikům skupiny Jaguar Land Rover v souladu s účely užívání osobních údajů stanovenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů;
 • třetím stranám v případě, kdy prodáváme či nakupujeme podniky nebo majetek;
 • společnostem působícím v oblasti sociálních médií;
 • reklamním sítím a společnosti Google;
 • pokud jsme povinni zveřejnit nebo předat Vaše osobní údaje, abychom dostáli zákonným či úředním povinnostem nebo požadavkům, splnili tyto podmínky či vyšetřili skutečné nebo domnělé přestupky;
 • našim profesionálním poradcům, např. právníkům, daňovým poradcům a auditorům;

S našimi poskytovateli služeb jsme učinili preventivní bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že jsou Vaše údaje bezpečně uloženy a používány v souladu s cíli popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Přečtěte si více o nezávislých třetích stranách, s nimiž spolupracujeme

Spolupracujeme s řadou nezávislých třetích stran, abychom Vám poskytli služby, např. s naší sítí autorizovaných smluvních partnerů, poskytovateli úvěrů či dlouhodobých leasingových produktů. Osobní údaje můžete těmto společnostem poslat přímo Vy (např. pokud je kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím jejich webových stránek), nebo jim Vaše osobní údaje můžeme předat my, je-li to potřeba k zodpovězení Vašich dotazů či jiných servisních požadavků.

Členové naší autorizované sítě smluvních partnerů, poskytovatelé úvěrů nebo leasingu jsou (není-li uvedeno jinak) nezávislé společnosti a nejsou součástí skupiny JLR. Každý kontakt z Vaší strany (např. telefonáty nebo odeslání e-mailu) a všechny údaje, které jim poskytnete prostřednictvím jejich webových stránek, nebo pokud je na webové stránce navštívíte, jsou kontrolovány těmito třetími stranami a nikoli JLR. Máte-li dotazy k používání Vašich osobních údajů třetími stranami (např. dealery, poskytovateli úvěrů, dlouhodobými pronajímateli nebo smluvními servisy), doporučujeme Vám obrátit se přímo na tyto třetí strany. Spolupracujeme s těmito nezávislými třetími stranami:

Jaguar

Naši síť smluvních partnerů lze na webových stránkách zobrazit pomocí funkce „Vyhledávání dealerství“. Smluvní partnery lze hledat podle názvu, lokality či poštovního směrovacího čísla. Úplný seznam všech smluvních partnerů naleznete na: https://www.jaguar.cz/retailer-locator/index.html

Land Rover

Naši síť smluvních partnerů lze na webových stránkách zobrazit pomocí funkce „Vyhledávání dealerství“. Smluvní partnery lze hledat podle názvu, lokality či poštovního směrovacího čísla. Úplný seznam všech smluvních partnerů naleznete na: https://www.landrover.cz/national-dealer-locator.html

Přečtěte si více o našich dodavatelích a poskytovatelích služeb

Pro podporu naší obchodní činnosti spolupracujeme s více poskytovateli služeb. Tito poskytovatelé mohou mít přístup k našim systémům a datům, aby poskytovali služby pro nás a z našeho pověření, např. zpracovatelé plateb, poskytovatelé IT služeb, marketingových a digitálních reklamních služeb, zákaznických služeb, servisní a systémoví specialisté, poskytovatelé analýz webových stránek, poskytovatelé zásilkových a dodacích služeb pro objednávky v online-shopu a poskytovatelé služeb využívaných při pořádání akcí a schůzek.

Další informace o podnicích skupiny JLR a o službách, které případně poskytují:

Jako člen skupiny podniků Tata profitujeme z velké IT infrastruktury a rozsáhlého know-how, kterým naše širší podniková struktura disponuje. Proto mohou mít členové naší podnikové skupiny v případě potřeby přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům za účelem servisu, správy a podpory systémů, pro agregované analýzy, k zachování obchodní kontinuity a pro administrativní a IT účely. Např. když je přístup k datům potřebný pro podporu určitých požadavků na webových stránkách či pro poskytnutí technické podpory za účelem údržby funkcí webových stránek. Informace o skupině podniků Tata naleznete zde: http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

 

6. PŘESHRANIČNÍ PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje se zpracovávají v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se Vaše osobní údaje předávají příjemcům ve třetích zemích, tzn. příjemcům, jejichž sídlo nebo místo podnikání se nenachází ve členském státě EU nebo EHP, děje se tak na základě rozhodnutí Evropské komise o tom, že taková země zajišťuje odpovídající ochranu  podle čl. 45 GDPR nebo s výhradou přiměřených a dostatečných záruk pro předávání údajů podle čl. 46 GDPR nebo na základě výjimek podle čl. 49 GDPR. Pokud chcete získat více informací o tom, jakým způsobem v konkrétních situacích chráníme Vaše osobní údaje při předávání do zemí mimo EHP, přečtěte si příslušné upozornění o ochraně osobních údajů pro produkt nebo službu, které Vás zajímají. Pokud by nebyly dostačující, můžete se s námi spojit pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

7. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů zpracování uvedených v zásadách ochrany osobních údajů a pro splnění našich zákonných a regulačních povinností. To znamená, že se Vaše údaje uchovávají po dobu platnosti příslušného z následujících bodů:

 • Vaše údaje jsou nezbytné pro poskytování služeb, které jste si vyžádali;
 • Vaše údaje jsou nezbytnéí pro právní vymáhání, obhajobu nebo ochranu našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany;
 • uchovávání Vašich údajů předepisují platné zákony a nařízení (např. zákonné povinnosti uchovávání a dokumentování v souladu s aplikovatelnými daňovými předpisy, promlčecí lhůty);
 • pokud jste nám udělili souhlas s poskytováním podpory, až do odvolání uděleného souhlasu.

 

8. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva:

 • právo na informování podle čl. 15 GDPR;
 • právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
 • právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
 • právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR;
 • právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR na https://uoou.gov.cz/kontakt.

O Vašich právech:

 • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů i pro elektronická marketingová sdělení, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Využijte jednoduše možnosti odhlášení, které jsou např. obsaženy v marketingových e-mailech, které rozesíláme.
 • Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímé reklamy; uvedené platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímé reklamy, nebudeme již Vaše údaje za těmito účely zpracovávat.
 • Můžete požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, vznést námitku proti zpracování, požadovat opravu chyb, omezení nebo pozastavení zpracování nebo smazání údajů. Pokud nás požádáte o smazání údajů nebo o ukončení zpracování, nejsme vždy povinni tak učinit. V takovém případě Vás budeme informovat o důvodech.
 • Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v použitelném elektronickém formátu a předali je třetí straně (právo na přenositelnost údajů). Toto právo platí pouze za určitých okolností. Pokud je nelze použít, vysvětlíme Vám proč.

 

9. BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ

Podnikáme všechny potřebné kroky, abychom zajistili, že s Vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v duchu těchto zásad ochrany osobních údajů.

Od všech našich poskytovatelů služeb požadujeme, aby přijali odpovídající preventivní opatření k ochraně Vašich údajů.

Pokud jsme Vám poskytli heslo pro přístup do personalizované oblasti na webové stránce JLR (nebo jste se rozhodli pro přístup chráněný heslem), jste odpovědní za uchování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme Vás, abyste heslo nesdělovali třetím stranám.

Přenos dat přes Internet není zcela bezpečný. I když Vaše osobní údaje chráníme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, nemůžeme ručit za bezpečnost Vašich osobních údajů přenášených po Internetu; přenos dat probíhá na Vaše vlastní riziko. Vaše údaje se ukládají v bezpečném prostředí, které je chráněno kombinací fyzických a technických opatření, jako jsou šifrovací technologie nebo systémy ověřování totožnosti, abychom zabránili jejich ztrátě, zneužití, změně, zveřejnění, zničení, krádeži nebo neoprávněnému přístupu.

Odkazy na jiné webové stránky:

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky (to se týká i smluvních partnerů, poskytovatelů úvěrových produktů nebo leasingových smluv), které provozují jiné společnosti, které nemáme pod kontrolou. Tyto zásady ochrany osobních údajů neplatí pro tyto jiné webové stránky. Doporučujeme Vám přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů. Nejsme odpovědni za pravidla o ochraně osobních údajů a s nimi související praktiky jiných webových stránek a aplikací (i když se na ně dostanete přes odkazy, které jsme Vám poskytli). Odkazy na tyto webové stránky poskytujeme pouze za účelem informování. Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za jejich obsah, praktiky týkající se ochrany osobních údajů a podmínky užití; neposkytujeme žádné záruky nebo prohlášení ohledně jejich správnosti, obsahu či úplnosti.