LAND ROVER
EUROPASERVICE

POMOC PŘI PORUCHÁCH LAND ROVER

Silniční asistence v každé situaci: Bez ohledu na to, kam v Evropě cestujete – jste během záruční doby vašeho vozidla plně chráněni silniční asistencí Land Rover.

Pokud potřebujete pomoc, Land Rover je vždy vaším prvním kontaktem. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V České republice, prosím, volejte na centrální telefonní číslo

261 000 557 (bezplatná linka)

Ze zahraničí volejte na toto číslo

+420 / 261 000 557 (cena závisí od tarifu vašeho poskytovatele)

Pokud je vaše vozidlo vybaveno tlačítkem B-Call, můžete jej také stisknout a podržet po dobu alespoň 3 sekund k navázání kontaktu.

KDYŽ VOLÁTE, PŘIPRAVTE SI, PROSÍM, NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE:

  • vaše jméno
  • vaši lokaci
  • vaši poznávací značku vozidla a číslo podvozku
  • stručný popis události
  • telefonní číslo, na kterém vás můžeme zastihnout

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Silniční asistence Land Rover funguje v těchto zemích: Albánie, Bosna a Hercegovina, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Maďarsko, Island, Irská republika, Itálie, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Makedonie, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Černá Hora.

V určitých případech mohou platit finanční omezení. Další podrobnosti naleznete v příručce „Záruční služby“ ve vaší palubní složce.

VAŠE VÝHODY

OPRAVA A ODTAŽENÍ

Silniční asistence

Pokud nemůžete nastartovat své vozidlo v zúčastněných zemích (viz všeobecné podmínky) nebo nemůžete pokračovat v jízdě kvůli technickému problému (svítí kontrolka), Land Rover vám pomůže. Buď opravou na místě – pokud vám služba hotline nemůže pomoci po telefonu – nebo odtažením do nejbližšího servisu nebo do určené opravny Land Rover, pokud opravy na místě nejsou z technických nebo právních důvodů možné.

Naše služba vám může pomoci i v případě událostí, které si sami přivodíte, jako je vybitá baterie, prázdná nádrž, nesprávné natankování nebo ztráta klíče.

DALŠÍ VÝHODY

PORUCHOVÁ SLUŽBA

Náhradní vozidlo

V případě poruchy vám silniční asistenční služba Land Rover poskytne náhradní vozidlo na maximálně 3 kalendářní dny v České republice a 10 kalendářních dnů v zahraničí. Upozorňujeme, že dostupnost náhradních vozidel závisí na místních podmínkách. Podmínky pronájmu závisí na příslušné autopůjčovně. Vezměte prosím na vědomí, že ve většině případů jsou pro vyzvednutí náhradního vozidla vyžadovány údaje o vaší kreditní kartě.

ALTERNATIVY:

Taxi

Silniční asistenční služba Land Rover pokrývá náklady na taxi na nejbližší nebo preferované vlakové nádraží nebo letiště až do výše 200 € včetně DPH.

Jízda vlakem

Silniční asistenční služba Land Rover pokrývá cestovní náklady na cestu vlakem první třídou až do výše 400 € včetně DPH na osobu.

Lety

Silniční asistenční služba Land Rover pokrývá náklady na let Economy nebo Premium Economy až do výše 700 € včetně DPH na osobu.

Ubytování

Pokud bude nutné přenocování, silniční asistenční služba Land Rover pokryje náklady na ubytování pro všechny oprávněné osoby na jednu noc ve 4 nebo 5hvězdičkovém hotelu (až 300 € za noc se snídaní včetně DPH) ve vaší domovské zemi a na maximálně sedm nocí ve 4 nebo 5hvězdičkovém hotelu (do 300 € za noc se snídaní včetně DPH) v rámci silniční asistence.

POMOC PŘI NEHODĚ

Pokud nemůžete vyjet nebo pokračovat v jízdě z důvodu nehody v příslušné oblasti (všeobecné podmínky), silniční asistenční služba Land Rover zajistí odtažení vašeho vozidla do nejbližšího nebo alternativně do autorizovaného servisního střediska Land Rover k opravě.

Silniční asistenční služba Land Rover zařídí náhradní vozidlo na maximálně 3 kalendářní dny, jakmile bude vaše vozidlo odvezeno do autorizovaného servisu Land Rover.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Vyzvednutí, vrácení a přeprava opraveného vozidla

Opravené vozidlo si můžete vyzvednout sami. Alternativně Land Rover zajistí převoz opraveného vozidla k vám domů nebo na jiné požadované místo.

Odvoz poškozeného vozidla z domova nebo ze silnice

Land Rover zařídí, aby vaše poškozené vozidlo bylo převezeno do autorizovaného servisu a zpět k vám domů nebo na jiné požadované místo.

Výše uvedená služba se vztahuje jak na silniční asistenci, tak na asistenci při nehodě.

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA MOBILITY PO VYPRŠENÍ VAŠÍ ZÁRUKY

I po uplynutí zákonné záruky výrobce Land Rover můžete využít záruku mobility: Pokud si necháte vozidlo opravit v autorizovaném servisu Land Rover, máte možnost volitelně prodloužit záruku mobility Land Rover – bez omezení stáří vozidla.

Silniční asistence

Máte nárok, pokud splňujete podmínky (viz všeobecné podmínky). Pokud nemůžete nastartovat vozidlo nebo pokračovat v cestě kvůli technickému problému, Land Rover vám může pomoci.

Odtažení vozidla

Podpoříme vás s opravami na místě – pokud vám služba hotline nemůže pomoci po telefonu – nebo odtažením do nejbližší dílny nebo do servisu Land Rover, pokud opravy na místě nejsou možné z technických nebo právních důvodů. Na vyžádání je dispozici také domácí dílna, pokud není vzdálená více než 75 km.

Náhradní vozidlo

V případě, že vozidlo nefunguje z důvodu technické závady po nehodě, požáru, vandalismu nebo pokusu o krádež, nebo pokud bylo vozidlo odcizeno, vám operační středisko zapůjčí vůz, který bude splňovat podmínky pro další cestu. Náklady na pronájem vozu budou hrazeny až do doby opravy

- 3 (tři) pracovní dny (plus 2 (dva) o víkendech) v případě technické poruchy,

- 2 (dva) pracovní dny v případě nehody, požáru nebo vandalismu, jakož i po krádeži nebo pokusu o krádež

a převzatí zákazníkem.1 Případně můžeme zajistit cestu taxíkem, vlakem nebo letadlem – nebo ubytování v hotelu.2

VYZVEDNUTÍ, VRÁCENÍ A PŘEPRAVA OPRAVENÉHO VOZU

Jakmile bude vůz opraven, můžete si jej vyzvednout sami jako majitel, řidič nebo oprávněná osoba. Pokud je místo opravy minimálně 80 km od vašeho bydliště, zajistíme bezplatnou cestu vlakem nebo letadlem.2

UMÍSTĚNÍ DO GARÁŽE

Pokud poškození způsobilo, že váš Land Rover je nezpůsobilý k jízdě a je nutné umístění do garáže, postaráme se o organizaci a náklady (až do výše 100 € bez DPH).

1Náklady na pohonné hmoty, připojištění a dálniční poplatky jsou z úhrady vyloučeny. V zásadě platí obchodní podmínky příslušné autopůjčovny.

2Land Rover zorganizuje a zaplatí vaši cestu domů nebo do nejbližší dílny Land Rover, do půjčovny aut, na vlakové nádraží nebo na letiště (max. 100 €); taxíkem, vlakem první třídou nebo ekonomicky letadlem (pokud se předpokládá, že cesta vlakem bude trvat déle než 6 hodin). Pokud je vzdálenost od místa poškození k místu bydliště více než 80 km, uhradíme i náklady na případné přenocování v hotelu. U každého nároku bude hrazeno maximálně 100 € na osobu cestující s vámi na maximálně jednu noc v České republice a maximálně sedm nocí v zahraničí nebo maximálně 150 € za noc v evropských metropolích. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.