OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Transformace našich produktů a provozních činností prostřednictvím ekologických inovací.

SNIŽUJEME DOPADY NAŠÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

Jsme hrdí, že úspěšně rosteme, a jsme si vědomi toho, že s tímto úspěchem jde ruku v ruce požadavek na ještě větší zodpovědnost za minimalizaci dopadů naší provozní činnosti na životní prostředí. Je to výzva, na kterou budeme i nadále reagovat vzhledem k probíhajícímu zvyšování výrobních kapacit po celém světě, abychom uspokojili rostoucí poptávku zákazníků.

Výstavba pro budoucnost

U značky Land Rover máme vysoké standardy pro všechno, co děláme, včetně budov, ve kterých pracujeme. V rámci našeho růstu chceme zajistit, aby všechny nové výrobní závody, které budujeme, jako například náš nový výrobní závod ve Wolverhamptonu, byly v souladu s našimi progresivními principy a pravidly.

Trvale udržitelnější dodavatelské řetězce

Dopady našich provozních aktivit na životní prostředí se netýkají jen našich výrobních závodů. Ještě větší vliv na životní prostředí má ve skutečnosti náš dodavatelský řetězec. Proto požadujeme od našich dodavatelů, aby dodržovali stejně vysoké ekologické standardy, které jsme si stanovili pro sebe. A úzce s nimi spolupracujeme, abychom snížili ekologické dopady produktů, které nakupujeme.

Snižujeme dopady dopravy

Všechna naše vozidla jsou navržena ve Velké Británii, ale za účelem prodeje jsou přepravována do ne méně než 177 zemí. Řešení způsobu jejich přepravy je pro nás příležitostí k progresivnímu myšlení a efektivnímu konání. Mezi přijímaná opatření patří sdílení přepravních kapacit s ostatními výrobci vozidel nebo snižování počtu ujetých kilometrů zasíláním vozidel přímo prodejcům s vynecháním distribučního centra.

Reduce - snižovat Reuse - opakovaně používat Recycle - recyklovat

Minimalizace odpadu je klíčovým zájmem našich zaměstnanců a dodavatelů. Čím víc rosteme, tím je tato otázka důležitější. Proto si ve všech našich výrobních provozech každý den připomínáme tato tři „R“.

Recyklovaný hliník

V našem výrobním centru Castle Bromwich máme uzavřený okruh zpracovávání a recyklace odpadu a zkoušíme jej také v Solihullu, kde jsou vyráběny naše celohliníkové modely Range Rover a Range Rover Sport.

Snižujeme emise

Používáním energie s nízkými emisemi CO2 nebo energie z obnovitelných zdrojů snižujeme závislost na fosilních palivech, zvyšujeme energetickou bezpečnost a snižujeme emise CO2. Kombinací všech úsporných opatření se nám daří snižovat absolutní hodnoty emisí CO2, přestože objem naší výroby i nadále roste.

Naše dosavadní úspěchy

V mnoha oblastech jsme již dosáhli výrazného pokroku. Díky tomu jsme výrazně snížili zatížení životního prostředí v porovnání s rokem 2007 (k březnu 2013)*.

  • Snížení emisí CO2 našich vozidel v Evropě o 21 %
  • Snížení provozních emisí CO2 na vozidlo o 21 %
  • Snížení množství odpadu odváženého na skládky na vozidlo o 75 %
  • Snížení spotřeby vody na vozidlo o 17 %
  • Snížení emisí CO2 z logistiky na vozidlo o 18 %

 

To je jen několik příkladů našeho úsilí o rozvíjení našeho podnikání při současném snižování dopadů na životní prostředí v budoucnosti.


* Na základě celkových ukazatelů společnosti Jaguar Land Rover.