OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Transformace našich produktů a provozních činností prostřednictvím ekologických inovací.

SNIŽUJEME DOPADY NAŠÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI


Jsme hrdí, že úspěšně rosteme, a jsme si vědomi toho, že s tímto úspěchem jde ruku v ruce požadavek na ještě větší zodpovědnost za minimalizaci dopadů naší provozní činnosti na životní prostředí. Je to výzva, na kterou budeme i nadále reagovat vzhledem k probíhajícímu zvyšování výrobních kapacit po celém světě, abychom uspokojili rostoucí poptávku zákazníků.

Výstavba pro budoucnost

U značky Land Rover máme vysoké standardy pro všechno, co děláme, včetně budov, ve kterých pracujeme. V rámci našeho růstu chceme zajistit, aby všechny nové výrobní závody, které budujeme, jako například náš nový výrobní závod ve Wolverhamptonu, byly v souladu s našimi progresivními principy a pravidly.

Trvale udržitelnější dodavatelské řetězce

Dopady našich provozních aktivit na životní prostředí se netýkají jen našich výrobních závodů. Ještě větší vliv na životní prostředí má ve skutečnosti náš dodavatelský řetězec. Proto požadujeme od našich dodavatelů, aby dodržovali stejně vysoké ekologické standardy, které jsme si stanovili pro sebe. A úzce s nimi spolupracujeme, abychom snížili ekologické dopady produktů, které nakupujeme.

Snižujeme dopady dopravy

Všechna naše vozidla jsou navržena ve Velké Británii, ale za účelem prodeje jsou přepravována do ne méně než 177 zemí. Řešení způsobu jejich přepravy je pro nás příležitostí k progresivnímu myšlení a efektivnímu konání. Mezi přijímaná opatření patří sdílení přepravních kapacit s ostatními výrobci vozidel nebo snižování počtu ujetých kilometrů zasíláním vozidel přímo prodejcům s vynecháním distribučního centra.

Reduce - snižovat Reuse - opakovaně používat Recycle - recyklovat

Minimalizace odpadu je klíčovým zájmem našich zaměstnanců a dodavatelů. Čím víc rosteme, tím je tato otázka důležitější. Proto si ve všech našich výrobních provozech každý den připomínáme tato tři „R“.

Recyklovaný hliník

V našem výrobním centru Castle Bromwich máme uzavřený okruh zpracovávání a recyklace odpadu a zkoušíme jej také v Solihullu, kde jsou vyráběny naše celohliníkové modely Range Rover a Range Rover Sport.

Snižujeme emise

Používáním energie s nízkými emisemi CO2 nebo energie z obnovitelných zdrojů snižujeme závislost na fosilních palivech, zvyšujeme energetickou bezpečnost a snižujeme emise CO2. Kombinací všech úsporných opatření se nám daří snižovat absolutní hodnoty emisí CO2, přestože objem naší výroby i nadále roste.

Naše dosavadní úspěchy

V mnoha oblastech jsme již dosáhli výrazného pokroku. Díky tomu jsme výrazně snížili zatížení životního prostředí v porovnání s rokem 2007 (k březnu 2013)*.

  • Snížení emisí CO2 našich vozidel v Evropě o 21 %
  • Snížení provozních emisí CO2 na vozidlo o 21 %
  • Snížení množství odpadu odváženého na skládky na vozidlo o 75 %
  • Snížení spotřeby vody na vozidlo o 17 %
  • Snížení emisí CO2 z logistiky na vozidlo o 18 %

To je jen několik příkladů našeho úsilí o rozvíjení našeho podnikání při současném snižování dopadů na životní prostředí v budoucnosti.


* Na základě celkových ukazatelů společnosti Jaguar Land Rover.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u modelů Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover:

Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním cyklu: 12,8 - 4,2 l/100 km, emise CO2 v kombinovaném zkušebním cyklu: 299 - 109 g/km.

Nezávazně doporučené ceny a technické údaje platné výhradně pro skladové vozy do vyprodání zásob. Podrobnější informace získáte u svého prodejce.

Uvedené informace o spotřebě paliva a emisích CO2 odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a stav udržovanosti vozidla. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny a nese hlavní odpovědnost za globální oteplování. Další oficiální informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel Vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva naleznete také v sekci „Technické údaje“.