Usilujeme o zodpovědný a trvale udržitelný růst naší společnosti, abychom mohli nabízet hodnotné produkty a služby našim zákazníkům, zvyšovat hodnotu naší společnosti a přispívat k prosperitě celé ekonomiky.

Dr Ralf Speth Generální ředitel společnosti Jaguar Land Rover
POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

Používáme metodiku posuzování životního cyklu produktu LCA (Life Cycle Assessment), abychom omezili celkové dopady našich produktů a provozních činností na životní prostředí. Získané poznatky uplatňujeme ve výzkumu a při vývoji budoucích produktů.

ODPAD POVAŽUJEME ZA CENNOU SUROVINU

Mezi naše priority patří snižování množství odpadu a spotřeby vody. Hledáním inovativních způsobů opětovného použití nebo recyklace odpadů se snažíme maximálně využívat cenné suroviny.

SNIŽUJEME EMISE OXIDU UHLIČITÉHO

Neustále zkoumáme nové způsoby, jak snižovat emise oxidu uhličitého, abychom splnili svůj cíl snížit množství emisí z našich výrobních závodů o 30 % do roku 2020.

VYTVÁŘÍME PŘÍLEŽITOSTI PRO 12 MILIONŮ LIDÍ

V rámci Programu globální korporátní sociální odpovědnosti 2020 podporujeme místní a globální komunity rozmanitými projekty v oblastech humanitární pomoci a zdravotnictví, vzdělávání, designu, techniky, podpory talentů, ekologie a záchrany ohrožených druhů.

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

TRVALE UDRŽITELNÁ VÝROBA

Kromě podpory trvale udržitelné výroby po celém světě a plnění nejvyšší globálních standardů našimi výrobními závody realizujeme zcela nový přístup pro maximalizaci efektivity a minimalizaci odpadu. Dosáhli jsme také velkého pokroku ve snižování spotřeby vody a energie a množství odpadu odváženého na skládky.

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

SNIŽUJEME EMISE

Jak vyrobíte více vozidel a zároveň vytvoříte méně emisí? To je výzva, na kterou reagujeme neustálým vylepšováním všech procesů a logistiky v našich závodech a miliardovými investicemi do nových produktů, výrobních závodů, výzkumu a vývoje. Získejte více informací v naší zprávě o trvalé udržitelnosti.

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPENZUJEME EMISE

Kompenzujeme 100 % emisí z našich výrobních závodů a po celém světě investujeme do místních projektů zaměřených na snižování emisí CO2. Podpořili jsme například distribuci inovativních vodních filtrů LifeStraw více než 1 200 000 lidí v západní Keni, takže si už nemusejí převařovat vodu, aby byla bezpečná pro pití.

/
NAŠE ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍMU CYKLU PRODUKTU

Cenné poznatky, které získáváme v rámci procesu vyhodnocování vlivu vozidla na životní prostředí během celého životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment), nám umožňují vyrábět dosud nejekologičtější generaci vozidel Land Rover.

SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

Snižováním hmotnosti karoserie a komponentů zvyšujeme hospodárnost našich vozidel, která zároveň nabízejí vynikající úroveň provozních vlastností, očekávanou našimi zákazníky.

POUŽÍVÁME EKOLOGIČTĚJŠÍ MATERIÁLY

Jako společensky odpovědná společnost jsme si stanovili dlouhodobý cíl používat ekologické materiály, mezi něž patří přírodní kaučuk, recyklovaný hliník a recyklované plasty.

KONSTRUKCE PRO NÍZKOU SPOTŘEBU PALIVA

Snižujeme spotřebu paliva našich vozů vývojem hospodárnějších poháněcích ústrojí, systémů s hybridním a elektrickým pohonem a lehkých skeletů karoserie.

PŘEČTĚTE SI ČLÁNEK

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

INSPIRUJEME BUDOUCÍ INŽENÝRY

Snažíme se poskytovat budoucí generaci inženýrů prostředky a know-how, abychom zajistili novou vlnu inovací. Dosud se našeho programu „Inspirujeme budoucí inženýry“ zúčastnilo více než 200 000 dětí. Vytváříme také příležitosti pro talentované mladé lidi v rámci našich studijních programů.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

STUDIJNÍ PROGRAM

Náš oceňovaný studijní program oslovuje mnoho mladých lidí, kteří chtějí zahájit svou kariéru v oborech automobilového designu, konstrukce a techniky. Studenti při svém studiu vydělávají a další odměnou jim může být poskytnutí vzrušujících pracovních příležitostí po celém světě. Každý rok nabízíme místa značnému počtu mladých lidí.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

POMÁHÁME BEZBRANNÝM LIDEM

Land Rover globálně spolupracuje se společnostmi Červeného kříže na rozmanitých projektech, mezi něž patří příprava obyvatel na katastrofy nebo pomoc lidem v dobách ekonomických nesnází. Land Rover například spolupracuje s Britským červeným křížem na poskytování každodenní praktické pomoci bezbranným osamoceným lidem žijícím v izolovaných komunitách, kteří čelí skutečným problémům, zejména po pobytu v nemocnici.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

OHRADY PROTI LVŮM

Slovem „boma“ jsou označovány ohrady vyrobené z místních materiálů za účelem ochrany lidí a hospodářských zvířat před lvy a dalšími dravci. Toto opatření přispívá i k ochraně lvů, protože pastevci pak nemají důvod je lovit. S nadací Born Free spolupracujeme na výstavbě ohrad „boma“ v keňském národním parku Amboseli, čímž chráníme 2500 lidí a 32 500 zvířat.

/

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeba paliva a emisí CO2 u modelů Land Rover:
Spotřeba paliva (kombinovaná v l/100 km): 5,7 - 9,1. Emise CO2 (g/km): 149 - 206.

Uvedené informace jsou hodnoty získané podle zkušebního cyklu WLTP v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 a byly přepočítány pro účely srovnání s údaji získanými podle zkušebního cyklu NEDC. Další informace naleznete např. na wltpfacts.eu

Uváděné hodnoty se tedy nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a jeho užití v provozu a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje vždy jen srovnání spotřeby paliva a emisí v normovaném cyklu mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se však spotřeba paliva a emise u různých provedení vozů téže modelové řady mohou odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a emise u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva vozidlem, ale také jízdní styl, zatížení a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování. Další informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 naleznete také v sekci “Ceny a specifikace” zvoleného modelu Land Rover.