POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

Používáme metodiku posuzování životního cyklu produktu LCA (Life Cycle Assessment), abychom omezili celkové dopady našich produktů a provozních činností na životní prostředí. Získané poznatky uplatňujeme ve výzkumu a při vývoji budoucích produktů.

ODPAD POVAŽUJEME ZA CENNOU SUROVINU

Mezi naše priority patří snižování množství odpadu a spotřeby vody. Hledáním inovativních způsobů opětovného použití nebo recyklace odpadů se snažíme maximálně využívat cenné suroviny.

SNIŽUJEME EMISE OXIDU UHLIČITÉHO

Neustále zkoumáme nové způsoby, jak snižovat emise oxidu uhličitého, abychom splnili svůj cíl snížit množství emisí z našich výrobních závodů o 30 % do roku 2020.

VYTVÁŘÍME PŘÍLEŽITOSTI PRO 12 MILIONŮ LIDÍ

V rámci Programu globální korporátní sociální odpovědnosti 2020 podporujeme místní a globální komunity rozmanitými projekty v oblastech humanitární pomoci a zdravotnictví, vzdělávání, designu, techniky, podpory talentů, ekologie a záchrany ohrožených druhů.

Range Rover Sport body on assembly line

NAŠE ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍMU CYKLU PRODUKTU

Cenné poznatky, které získáváme v rámci procesu vyhodnocování vlivu vozidla na životní prostředí během celého životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment), nám umožňují vyrábět dosud nejekologičtější generaci vozidel Land Rover.

Range Rover Sport Body

SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

Snižováním hmotnosti karoserie a komponentů zvyšujeme hospodárnost našich vozidel, která zároveň nabízejí vynikající úroveň provozních vlastností, očekávanou našimi zákazníky.

Close up of Land Rover badges

POUŽÍVÁME EKOLOGIČTĚJŠÍ MATERIÁLY

Jako společensky odpovědná společnost jsme si stanovili dlouhodobý cíl používat ekologické materiály, mezi něž patří přírodní kaučuk, recyklovaný hliník a recyklované plasty.

Extreme close up of Land Rover badge

NOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR, ZÁŽEHOVÝ MOTOR ČI HYBRIDNÍ POHON (PHEV)?

Pět rychlých otázek vám pomůže informovaně se rozhodnout o koupi vašeho příštího vozu. A vůbec nezáleží na tom, zda častěji jezdíte po městě nebo jestli spíše podnikáte delší cesty po dálnici.

NAŠI PARTNEŘI

MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE

Od roku 1954 spolupracujeme s Červeným křížem, aby se mohli jeho pracovníci dostávat i do odlehlých oblastí.

NADACE BORN FREE

Land Rover a Born Free spolupracují na záchraně divoce žijících zvířat a jejich přirozeného prostředí.

KRÁLOVSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST (S IBG)

Land Rover podporuje Královskou geografickou společnost (s IBG) již 25 let a sponzoruje propagační aktivity a expedice včetně poskytování stipendijního programu Land Rover.