AKTUALIZACE PROHLÍŽEČE

Zjistili jsme, že nepoužíváte aktuální verzi prohlížeče. Aktualizace prohlížeče Internet Explorer na nejnovější verzi vám umožní prohlížet a používat tuto webovou stránku v plném rozsahu. Běžné procházení internetu bude rovněž bezpečnější, neboť aktualizace zohledňuje nejnovější bezpečnostní standardy.

Usilujeme o zodpovědný a trvale udržitelný růst naší společnosti, abychom mohli nabízet hodnotné produkty a služby našim zákazníkům, zvyšovat hodnotu naší společnosti a přispívat k prosperitě celé ekonomiky.

Dr Ralf Speth

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

Používáme metodiku posuzování životního cyklu produktu LCA (Life Cycle Assessment), abychom omezili celkové dopady našich produktů a provozních činností na životní prostředí. Získané poznatky uplatňujeme ve výzkumu a při vývoji budoucích produktů.

ODPAD POVAŽUJEME ZA CENNOU SUROVINU

Mezi naše priority patří snižování množství odpadu a spotřeby vody. Hledáním inovativních způsobů opětovného použití nebo recyklace odpadů se snažíme maximálně využívat cenné suroviny.

SNIŽUJEME EMISE OXIDU UHLIČITÉHO

Neustále zkoumáme nové způsoby, jak snižovat emise oxidu uhličitého, abychom splnili svůj cíl snížit množství emisí z našich výrobních závodů o 30 % do roku 2020.

VYTVÁŘÍME PŘÍLEŽITOSTI PRO 12 MILIONŮ LIDÍ

V rámci Programu globální korporátní sociální odpovědnosti 2020 podporujeme místní a globální komunity rozmanitými projekty v oblastech humanitární pomoci a zdravotnictví, vzdělávání, designu, techniky, podpory talentů, ekologie a záchrany ohrožených druhů.

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

TRVALE UDRŽITELNÁ VÝROBA

Kromě podpory trvale udržitelné výroby po celém světě a plnění nejvyšší globálních standardů našimi výrobními závody realizujeme zcela nový přístup pro maximalizaci efektivity a minimalizaci odpadu. Dosáhli jsme také velkého pokroku ve snižování spotřeby vody a energie a množství odpadu odváženého na skládky.

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

SNIŽUJEME EMISE

Jak vyrobíte více vozidel a zároveň vytvoříte méně emisí? To je výzva, na kterou reagujeme neustálým vylepšováním všech procesů a logistiky v našich závodech a miliardovými investicemi do nových produktů, výrobních závodů, výzkumu a vývoje. Získejte více informací v naší zprávě o trvalé udržitelnosti.

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPENZUJEME EMISE

Kompenzujeme 100 % emisí z našich výrobních závodů a po celém světě investujeme do místních projektů zaměřených na snižování emisí CO2. Podpořili jsme například distribuci inovativních vodních filtrů LifeStraw více než 1 200 000 lidí v západní Keni, takže si už nemusejí převařovat vodu, aby byla bezpečná pro pití.

/
Mindshare TBC

NAŠE ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍMU CYKLU PRODUKTU

Cenné poznatky, které získáváme v rámci procesu vyhodnocování vlivu vozidla na životní prostředí během celého životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment), nám umožňují vyrábět dosud nejekologičtější generaci vozidel Land Rover.

Mindshare TBC

SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

Snižováním hmotnosti karoserie a komponentů zvyšujeme hospodárnost našich vozidel, která zároveň nabízejí vynikající úroveň provozních vlastností, očekávanou našimi zákazníky.

Mindshare TBC

POUŽÍVÁME EKOLOGIČTĚJŠÍ MATERIÁLY

Jako společensky odpovědná společnost jsme si stanovili dlouhodobý cíl používat ekologické materiály, mezi něž patří přírodní kaučuk, recyklovaný hliník a recyklované plasty.

NOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR, ZÁŽEHOVÝ MOTOR ČI HYBRIDNÍ POHON (PHEV)?

Pět rychlých otázek vám pomůže informovaně se rozhodnout o koupi vašeho příštího vozu. A vůbec nezáleží na tom, zda častěji jezdíte po městě nebo jestli spíše podnikáte delší cesty po dálnici.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

INSPIRUJEME BUDOUCÍ INŽENÝRY

Snažíme se poskytovat budoucí generaci inženýrů prostředky a know-how, abychom zajistili novou vlnu inovací. Dosud se našeho programu „Inspirujeme budoucí inženýry“ zúčastnilo více než 200 000 dětí. Vytváříme také příležitosti pro talentované mladé lidi v rámci našich studijních programů.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

STUDIJNÍ PROGRAM

Náš oceňovaný studijní program oslovuje mnoho mladých lidí, kteří chtějí zahájit svou kariéru v oborech automobilového designu, konstrukce a techniky. Studenti při svém studiu vydělávají a další odměnou jim může být poskytnutí vzrušujících pracovních příležitostí po celém světě. Každý rok nabízíme místa značnému počtu mladých lidí.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

POMÁHÁME BEZBRANNÝM LIDEM

Land Rover globálně spolupracuje se společnostmi Červeného kříže na rozmanitých projektech, mezi něž patří příprava obyvatel na katastrofy nebo pomoc lidem v dobách ekonomických nesnází. Land Rover například spolupracuje s Britským červeným křížem na poskytování každodenní praktické pomoci bezbranným osamoceným lidem žijícím v izolovaných komunitách, kteří čelí skutečným problémům, zejména po pobytu v nemocnici.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

OHRADY PROTI LVŮM

Slovem „boma“ jsou označovány ohrady vyrobené z místních materiálů za účelem ochrany lidí a hospodářských zvířat před lvy a dalšími dravci. Toto opatření přispívá i k ochraně lvů, protože pastevci pak nemají důvod je lovit. S nadací Born Free spolupracujeme na výstavbě ohrad „boma“ v keňském národním parku Amboseli, čímž chráníme 2500 lidí a 32 500 zvířat.

/

NAŠI PARTNEŘI

Mindshare

MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE

Od roku 1954 spolupracujeme s Červeným křížem, aby se mohli jeho pracovníci dostávat i do odlehlých oblastí.

Mindshare

NADACE BORN FREE

Land Rover a Born Free spolupracují na záchraně divoce žijících zvířat a jejich přirozeného prostředí.

Bude potvrzeno

KRÁLOVSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST (S IBG)

Land Rover podporuje Královskou geografickou společnost (s IBG) již 25 let a sponzoruje propagační aktivity a expedice včetně poskytování stipendijního programu Land Rover.