SCHOPNOST PŘIZPŮSOBIT SE PROSTŘEDÍ

Prozkoumejte jízdní režimy, které přepínají pohon plug-in hybrid (PHEV) Land Rover z elektrického na zážehový motor stisknutím tlačítka.

HYBRIDNÍ REŽIM

Výchozí jízdní režim automaticky vybírá mezi zážehovým motorem a elektromotorem, aby poskytl výkon a točivý moment potřebný pro vaši cestu.

REŽIM ELEKTRICKÉHO VOZIDLA

Režim elektrického vozidla, který se ručně volí tlačítkem na konzole, maximalizuje čas strávený využíváním elektrického pohonu. Systém automaticky přepne na zážehový motor, pokud je požadován vyšší výkon, než jaký je dostupný pouze prostřednictvím elektřiny.

OPTIMALIZACE SPOTŘEBY PALIVA

Při jízdě ve výchozím jízdním režimu (hybridním režimu) můžete optimalizovat úroveň nabití akumulátoru nebo spotřebu paliva pomocí dvou alternativních funkcí řízení energie.

FUNKCE SAVE

Funkce Save, která se volí ručně na dotykové obrazovce vozidla, brání poklesu úrovně nabití akumulátoru pod zvolenou úroveň. U vybraných modelů tato funkce umožňuje také dobíjení akumulátoru během jízdy. Díky tomu může řidič později během cesty aktivovat tichou jízdu s nulovými emisemi.

FUNKCE PREDIKTIVNÍ OPTIMALIZACE ENERGIE

Zadáním cíle v navigačním systému automaticky aktivujete funkci prediktivní optimalizace energie (PEO) ve vozidle. Funkce PEO na základě geografických dat předpovídá trasu před vámi a inteligentně přepíná mezi elektromotorem a zážehovým motorem za účelem maximální úspory paliva. Současně dochází k minimalizaci emisí v městských oblastech.

DOPLŇKOVÁ PODPORA

Man with inserting the charger in phev vehicle

NABÍJENÍ VOZIDLA

Seznamte se s jednoduchými kroky nabíjení vozidla doma nebo u veřejných nabíjecích stanic.

Man Inside Car Using Touch Screen Interface

NASTAVENÍ

Chcete-li získat maximum z klíčových funkcí vozidla, prvním krokem je připojení k informačnímu a zábavnímu systému a nastavení vzdáleného ovládání pomocí chytrého telefonu1.

1Pouze kompatibilní chytré telefony. Závisí na dostupnosti platformy externího poskytovatele a na mobilním signálu na konkrétním trhu.