ZPĚTNÝ ODBĚR A RECYKLACE

NEJPRVE VEZMEME VŮZ ZPĚT...


Land Rover zavedl komplexní program, který odpovídá směrnici Evropské unie pro recyklaci vozidel vyřazených z provozu.

Směrnice EU pro recyklaci vozidel vyřazených z provozu vyžaduje, aby výrobci a dovozci motorových vozidel přebírali zpět jimi prodávaná vozidla (bez ohledu na datum první registrace vozidla) na konci jejich životnosti, aby bylo zajištěno, že budou zlikvidována ekologicky zodpovědným způsobem.

Předpisy směrnice EU pro recyklaci vozidel vyřazených z provozu


  • Převzetí vozidla zpět je pro posledního registrovaného majitele nebo provozovatele bezplatné a platí pro všechny osobní vozy s až devíti sedadly a celkovou hmotností až 3,5 tuny.
  • Vozidla musí být dopravena do recyklačního podniku autorizovaného výrobcem.
  • Vozidlo musí být kompletní včetně základních součástí, jako je motor, převodovka, karoserie, kola a katalyzátor (je-li jím vozidlo vybaveno).
  • Vozidlo nesmí obsahovat žádný další odpad (jako jsou zahradní/domácí odpad, další použité pneumatiky atd.).
  • Majitel bude muset před vydáním certifikátu o recyklaci prokázat, že je oprávněn vozidlem disponovat.

Všechny pověřené recyklační podniky jsou plně autorizovány Ministerstvem životního prostředí ČR. Splňují také profesionální standardy kvality společnosti Land Rover pro příjem, zpracování a recyklaci vozidel vyřazených z provozu a byly s okamžitou účinností pověřeny touto činností.

Další informace o pověřených recyklačních podnicích pro zpětné přebírání vozidel vyřazených z provozu na lokálním trhu (EU) Vám ochotně sdělí váš nejbližší prodejce Land Rover.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u modelů Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover:

Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním cyklu: 12,8 - 4,2 l/100 km, emise CO2 v kombinovaném zkušebním cyklu: 299 - 109 g/km.

Nezávazně doporučené ceny a technické údaje platné výhradně pro skladové vozy do vyprodání zásob. Podrobnější informace získáte u svého prodejce.

Uvedené informace o spotřebě paliva a emisích CO2 odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a stav udržovanosti vozidla. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny a nese hlavní odpovědnost za globální oteplování. Další oficiální informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel Vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva naleznete také v sekci „Technické údaje“.