STUDIE ZAMĚŘENÁ NA NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ZJISTILA, ŽE AUTOMOBILY MOHOU BÝT PRO PRÁCI PŘÍNOSNÉ

Studie, kterou nedávno vypracoval Land Rover a institut IoD (Institute of Directors) s profesorem organizační psychologie Sirem Carym Cooperem, naznačuje, že každý pátý řídicí pracovník dostává nejlepší nápady v autě.

Studie, vypracovaná na základě průzkumu mezi více než 900 generálními řediteli, řediteli a řídicími pracovníky ze společností po celém světě, hledala optimální prostředí, které by inspirovalo kreativní myšlení.

Studie došla k závěru, že 84 % pracovníků ve vedoucích funkcích je přesvědčeno o důležité roli, kterou hraje jejich prostředí pro spuštění procesu kreativního myšlení. Respondenti označili za důležité podmínky pro vznik kreativního prostředí komfortní sezení, přirozené světlo a nepřítomnost hluku. Pocit pohodlí a nepřítomnost stresu jsou považovány za nezbytné psychologické předpoklady pro vznik nejlepších nápadů.

Téměř jeden z deseti dotazovaných vedoucích pracovníků uvedl, že více než 25 % svého pracovního týdne tráví v autě. Sir Cooper k tomu poznamenal: „Zjištění této studie naznačují, že automobily představují příležitost k vytvoření správných psychologických i fyzických podmínek pro kreativitu. Kreativní nápady často dostáváme v době, kdy je nejméně očekáváme – když o problému nepřemýšlíme.“

Gerry McGovern, šéfdesignér značky Land Rover, vysvětlil, že interiér modelu Range Rover byl navržen právě s ohledem na tuto skutečnost: „Pro Range Rover jsme navrhli interiér, který odráží potřeby našich zákazníků. Řád a vizuální logika v uspořádání interiéru podporuje klid a vyrovnanost, a to vytváří onen pocit povznesení, jímž je Range Rover proslulý. Je to něco, co vytváří dokonale příjemný pocit. Pocit bezpečí uvnitř vozu a izolace od ruchu a hluku vnějšího světa je zároveň doplněn spojením s tímto světem prostřednictvím obrovského panoramatického střešního okna, které přivádí do interiéru maximální možné množství přirozeného světla.“

Více informací o historii designu modelu Range Rover naleznete kliknutím zde.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeba paliva a emisí CO2 u modelů Land Rover:
Spotřeba paliva (kombinovaná v l/100 km): 5,7 - 9,1. Emise CO2 (g/km): 149 - 206.

Uvedené informace jsou hodnoty získané podle zkušebního cyklu WLTP v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 a byly přepočítány pro účely srovnání s údaji získanými podle zkušebního cyklu NEDC. Další informace naleznete např. na wltpfacts.eu

Uváděné hodnoty se tedy nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a jeho užití v provozu a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje vždy jen srovnání spotřeby paliva a emisí v normovaném cyklu mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se však spotřeba paliva a emise u různých provedení vozů téže modelové řady mohou odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a emise u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva vozidlem, ale také jízdní styl, zatížení a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování. Další informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 naleznete také v sekci “Ceny a specifikace” zvoleného modelu Land Rover.