STUDIE ZAMĚŘENÁ NA NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ZJISTILA, ŽE AUTOMOBILY MOHOU BÝT PRO PRÁCI PŘÍNOSNÉ

Studie, kterou nedávno vypracoval Land Rover a institut IoD (Institute of Directors) s profesorem organizační psychologie Sirem Carym Cooperem, naznačuje, že každý pátý řídicí pracovník dostává nejlepší nápady v autě.

Studie, vypracovaná na základě průzkumu mezi více než 900 generálními řediteli, řediteli a řídicími pracovníky ze společností po celém světě, hledala optimální prostředí, které by inspirovalo kreativní myšlení.

Studie došla k závěru, že 84 % pracovníků ve vedoucích funkcích je přesvědčeno o důležité roli, kterou hraje jejich prostředí pro spuštění procesu kreativního myšlení. Respondenti označili za důležité podmínky pro vznik kreativního prostředí komfortní sezení, přirozené světlo a nepřítomnost hluku. Pocit pohodlí a nepřítomnost stresu jsou považovány za nezbytné psychologické předpoklady pro vznik nejlepších nápadů.

Téměř jeden z deseti dotazovaných vedoucích pracovníků uvedl, že více než 25 % svého pracovního týdne tráví v autě. Sir Cooper k tomu poznamenal: „Zjištění této studie naznačují, že automobily představují příležitost k vytvoření správných psychologických i fyzických podmínek pro kreativitu. Kreativní nápady často dostáváme v době, kdy je nejméně očekáváme – když o problému nepřemýšlíme.“

Gerry McGovern, šéfdesignér značky Land Rover, vysvětlil, že interiér modelu Range Rover byl navržen právě s ohledem na tuto skutečnost: „Pro Range Rover jsme navrhli interiér, který odráží potřeby našich zákazníků. Řád a vizuální logika v uspořádání interiéru podporuje klid a vyrovnanost, a to vytváří onen pocit povznesení, jímž je Range Rover proslulý. Je to něco, co vytváří dokonale příjemný pocit. Pocit bezpečí uvnitř vozu a izolace od ruchu a hluku vnějšího světa je zároveň doplněn spojením s tímto světem prostřednictvím obrovského panoramatického střešního okna, které přivádí do interiéru maximální možné množství přirozeného světla.“

Více informací o historii designu modelu Range Rover naleznete kliknutím zde.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u modelů Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover:

Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním cyklu: 12,8 - 4,2 l/100 km, emise CO2 v kombinovaném zkušebním cyklu: 299 - 109 g/km.

Nezávazně doporučené ceny a technické údaje platné výhradně pro skladové vozy do vyprodání zásob. Podrobnější informace získáte u svého prodejce.

Uvedené informace o spotřebě paliva a emisích CO2 odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a stav udržovanosti vozidla. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny a nese hlavní odpovědnost za globální oteplování. Další oficiální informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel Vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva naleznete také v sekci „Technické údaje“.