SOUBORY COOKIE A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Land Rover respektuje soukromí všech jednotlivců, kteří navštěvují její internetové stránky. Jakékoli informace shromažďované o Vás budou využívány k poskytování Vámi požadovaných služeb, k informování o nových produktech a službách a také k vylepšování našich zákaznických služeb. Vaše data budou spravována v souladu s příslušnými zákonnými předpisy Evropské unie a Vašeho státu. Vaše informace nebudou předávány třetím stranám, ani dceřiným nebo přidruženým společnostem Land Roveru, ani jeho prodejcům, agenturám a koncesionářům všech uvedených společností, ani jakýmkoli jiným společnostem, s nimiž Land Rover přímo nebo nepřímo spolupracuje na poskytování služeb ve Váš prospěch.


Land Rover nebude shromažďovat osobní data o Vás pomocí souborů cookie, nicméně povolením souborů cookie poskytujete svůj souhlas společnosti Land Rover s ukládáním souborů cookie do Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás, že zákaz souborů cookie ovlivní pravděpodobně funkčnost internetové stránky Land Rover a Vaše zkušenosti při jejich používání.


Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je popsat druhy informací, které od Vás shromažďujeme při Vaší návštěvě našich internetových stránek, a vysvětlit způsob, jakým tyto informace používáme.

Land Rover zpracovává a ukládá osobní údaje mimo EU vzhledem k mezinárodní působnosti společnosti Land Rover. Je naší povinností vyžádat si od Vás souhlas s touto skutečností. Pokud si to nepřejete, nebudeme žel prostřednictvím této internetové stránky schopni vyřídit žádné Vaše žádosti.


Pokud souhlasíte, můžete tak učinit s tím, že budeme používat Vaše údaje POUZE ke zpracování Vaší žádosti, nebo můžete dát svolení k tomu, že je Land Rover bude používat k dalším kontaktům (vždy v souladu s níže uvedenými Zásadami ochrany osobních údajů).


OCHRANA DAT


Chráníme data v přísném souladu s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

Jakékoli osobní informace, které se rozhodnete nám poskytnout, budou uchovávány na zabezpečeném počítačovém serveru ve Velké Británii. Software serveru (SSL) zašifruje veškeré informace, které nám dodáte.


To je mimo jiné zárukou toho, že jsou data, která o Vás uchováváme, zpracovávána zákonným způsobem a poctivě. Snažíme se, aby uložená osobní data byla přesná, relevantní a v přiměřeném množství. Budeme udržovat aktuálnost těchto dat a nebudeme tyto informace uchovávat déle, než je nezbytně nutné. Data budeme uchovávat bezpečným způsobem, abychom zabránili neautorizovanému přístupu jiných lidí. Máte právo vidět, co o Vás uchováváme, a opravit jakékoli nepřesnosti.


Land Rover nebude sdílet, ani půjčovat jakékoli identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. S našimi partnery nebo jiným stranami můžeme sdílet všeobecné informace o návštěvnosti našich internetových stránek, a to takovým způsobem, aby nikdy nemohli být identifikováni jednotliví návštěvníci. Naše internetové stránky je možné prohlížet bez poskytování jakýchkoli osobních informací. Nicméně bez předání Vašich osobních informací s Vámi nebudeme moci dále komunikovat.


JAKÉ OSOBNÍ INFORMACE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY


Vaše osobní informace sbíráme prostřednictvím registračního formuláře.


Mezi tyto informace může patřit například Vaše jméno, e-mailová adresa, stát a preferovaný jazyk.


Tyto informace používáme k tomu, abychom:

  • Vám zpříjemnili Vaši návštěvu
  • Vám zaslali důležité informace o produktech a službách
  • Vám příležitostně zasílali e-maily o propagačních akcích a službách, o nichž si myslíme, že by Vás mohly zajímat

Pokud se rozhodnete přijímat od nás informace nebo jiné formy informačních sdělení, můžete si zvolit tuto možnost zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři. Prostřednictvím odkazů v sekci Kontaktujte nás na této internetové stránce nám také můžete kdykoli e-mailem sdělit, že už od nás nechcete dostávat žádná informační sdělení.


Pokud nám povolíte používat Vaše osobní informace pro výše uvedené účely, můžeme tyto informace občas poskytnout společnosti nebo organizaci, kterou pověříme úkolem provádět naším jménem e-mailovou komunikaci nebo jinou komunikaci z oblasti přímého marketingu. V tomto případě zajistíme, aby třetí strany, které budou pracovat s Vašimi informacemi, splňovaly příslušná legislativní ustanovení o ochraně osobních údajů.


OSTATNÍ INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ BĚHEM VAŠÍ NÁVŠTĚVY NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kdykoli budete procházet našimi internetovými stránkami na adrese www.landrover.com, číst stránky, nebo stahovat informace, naše počítače automaticky zaznamenávají jisté informace o Vaší návštěvě z počítače, který používáte pro přístup k našim internetovým stránkám.


Tyto informace Vás osobně neidentifikují. Říkají nám jen, kolik návštěvníků přichází na naše stránky a jaké typy počítačů používají. S těmito informacemi můžeme vylepšovat naše internetové stránky pro všechny naše návštěvníky a zvyšovat jejich užitečnost pro Vás.


Informace zahrnují následující:

  • Datum a čas Vašeho vstupu na naše stránky.
  • Kolik a jaké stránky jste navštívili a jak dlouho jste byli na našich internetových stránkách.
  • Název Vaší internetové domény (to může být Váš poskytovatel připojení k internetu, jako např. aol.com nebo Vaše pracoviště) a 'IP' adresa (to je číslo přiřazené Vašemu počítači, kdykoli se připojíte k internetu), která Vám umožní vstoupit na naše internetové stránky.
  • Internetový prohlížeč, který používáte (např. Microsoft Explorer nebo Netscape) a operační systém Vašeho počítače (např. Windows 98).
  • Internetová stránka, z níž jste byli odkázáni na rangerover.com / landrover.com (např. Yahoo, pokud jste nás našli ve vyhledávači).

OCHRANA E-MAILOVÝCH ADRES

Vaše e-mailová adresa je využívána pouze pro účely odpovědí na Vaše dotazy a požadavky, pokud jste nám neudělili výše podrobně uvedený souhlas.


OCHRANA ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ PIXELOVÝCH TAGŮ

Můžeme používat "pixelové tagy", což jsou malé grafické soubory, které nám umožňují sledovat používání našich internetových stránek. Pixelový tag může sbírat informace, jako je IP (Internet Protocol) adresa počítače, která stáhla stránku, na níž se tag objevuje; URL (Uniform Resource Locator) stránky, na níž se pixelový tag objevuje; čas, kdy byla stránka obsahující pixelový tag načtena; typ prohlížeče, který přenesl pixelový tag; a identifikační číslo jakéhokoli souboru cookie umístěného v minulosti do počítače daným serverem. Při korespondenci s Vámi prostřednictvím e-mailu kompatibilního s HTML můžeme používat technologii pro detekci formátu, která umožňuje pixelovým tagům informovat nás o tom, zda jste obdrželi a otevřeli náš e-mail.


DALŠÍ OTÁZKY NA TÉMA OCHRANY ÚDAJŮ?

Jako jednotlivec máte právo být informován o tom, jaké informace o Vás máme a provádět případné opravy. Máte také právo požádat nás, abychom tyto informace nepoužívali, tím, že nedáte svůj souhlas na registračním formuláři.


Máte-li jakékoli specifické dotazy, na které jste v této sekci nenalezli odpověď, nebo chcete-li vědět, jaké informace máme o Vás v současnosti uložené, pošlete Vaši žádost na následující adresu:

Subject Access Request

Land Rover Administration

Freepost TK494

Twickenham

Middlesex

Great Britain

TW2 5UN

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u modelů Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover:

Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním cyklu: 12,8 - 4,2 l/100 km, emise CO2 v kombinovaném zkušebním cyklu: 299 - 109 g/km.

Nezávazně doporučené ceny a technické údaje platné výhradně pro skladové vozy do vyprodání zásob. Podrobnější informace získáte u svého prodejce.

Uvedené informace o spotřebě paliva a emisích CO2 odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a stav udržovanosti vozidla. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny a nese hlavní odpovědnost za globální oteplování. Další oficiální informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel Vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva naleznete také v sekci „Technické údaje“.