ASISTENČNÍ SLUŽBA LAND ROVER

POMOC PŘI PORUCHÁCH V KAŽDÉ SITUACI

Bez ohledu na to, kde v Evropě cestujete, jste během záruční doby svého vozidla plně chráněni asistenční službou Land Rover.


Pokud potřebujete pomoc, můžete se kdykoli hned obracet na svoji asistenční službu Land Rover.

Volejte prosím na území České republiky naše centrální telefonní číslo:
261 000 557 (zdarma)

V zahraničí volejte prosím telefonní číslo:
+420 / 261 000 557 (cena hovoru závisí na příslušném tarifu Vašeho operátora).

Pokud je vozidlo vybaveno tlačítkem B-Call, můžete asistenční službu kontaktovat stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu alespoň 3 vteřin.

MĚJTE PŘI TELEFONÁTU PROSÍM PŘIPRAVENÉ TYTO ÚDAJE:

• Vaše jméno
• Místo, kde se právě nacházíte
• Registrační číslo Vašeho vozidla a číslo karoserie
• Stručný popis události
• Telefonní číslo, na kterém jste k zastižení


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Asistenční služba Land Rover se vztahuje na tyto země: Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina

V některých případech mohou platit finanční omezení. Další podrobnosti naleznete v příručce „Záruční plnění“ v deskách ve vozidle.

VÝHODY PRO VÁS

VYPROŠTĚNÍ A ODTAŽENÍ

Pomoc při poruše

Pokud nemůžete nastartovat své vozidlo v účastnických zemích (viz Všeobecné podmínky) nebo nemůžete pokračovat v jízdě kvůli technické závadě (svítí výstražná kontrolka), Land Rover Vám pomůže. Buď opravou na místě, nebo v situacích, kdy Vám služba hotline nemůže pomoci telefonicky, odtažením do nejbližšího servisu nebo autorizovaného servisu Land Rover, pokud z technických nebo právních důvodů není možné provést opravu na místě. Naše služba Vám pomůže i ve Vámi způsobených situacích, např. při vybité baterii, prázdné nádrži, natankování chybného paliva nebo ztrátě klíče od vozidla.

DALŠÍ VÝHODY

POMOC PŘI PORUŠE

Náhradní vozidlo

V případě poruchy Vám ochranný list Land Rover poskytne náhradní vozidlo na maximálně 3 dny. Upozorňujeme, že dostupnost náhradních vozidel závisí na místních podmínkách. Podmínky pronájmu závisí na příslušné půjčovně aut. Vezměte prosím také na vědomí, že ve většině případů bude převzetí náhradního vozidla podmíněno poskytnutím údajů o vaší kreditní kartě.

ALTERNATIVY:

Taxi

Asistenční služba Land Rover hradí náklady na cestu taxi na nejbližší nebo upřednostňované nádraží nebo letiště do € 200, - včetně DPH.

Cesta vlakem

Asistenční služba Land Rover hradí náklady na cestu vlakem první třídou do € 400, - včetně DPH na osobu.

Cesta letadlem

Asistenční služba Land Rover hradí náklady na letenky třídou Economy nebo Premium Economy do € 700, - včetně DPH na osobu.

Ubytování

Pokud bude potřeba ubytování na další noc, uhradí asistenční služba Land Rover náklady na ubytování za všechny oprávněné osoby na jednu noc ve 4 nebo 5hvězdičkovém hotelu (do € 300, - za noc včetně snídaně včetně DPH) v zemi Vašeho bydliště a maximálně sedm nocí ve 4 nebo 5hvězdičkovém hotelu (do € 300, - na noc se snídaní včetně DPH) v zemích spadajících do platnosti programu asistenční služby.

Havarijní asistence

Pokud z důvodu havárie v rámci platnosti (obecné podmínky) vaši jízdu nemůžete počít nebo v ní pokračovat, zabezpečí ochranný list Land Rover odtah Vašeho vozidla do nejbližší, alternativně k opravě určené, dílny Land Rover.

Ochranný list Land Rover Vám zajistí náhradní vozidlo na max. 3 kalendářní dny, v případě, že Vaše vozidlo je převezeno do autorizované dílny Land Rover.

DODATEČNÝ SERVIS

Vyzvednutí, vrácení a přeprava opraveného vozidla

Opravené vozidlo si můžete vyzvednout sami. Případně Land Rover zajistí dopravu opraveného vozidla do místa Vašeho bydliště nebo na jinou požadovanou adresu.

Přeprava poškozeného vozidla z domova nebo z cest

Land Rover zajistí přepravu Vašeho porouchaného vozidla do autorizovaného servisu a zpět do místa Vašeho bydliště nebo na jinou požadovanou adresu.

Výše uvedená služba se vztahuje na pomoc při poruchách i při nehodách.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA MOBILITY NAD RÁMEC PŮVODNÍ ZÁRUKY

Ani po vypršení platnosti zákonné záruční doby si nemusíte dělat starosti, že v případě poruchy nebudete moci pokračovat v cestě. Pokud servis svého vozu svěříte autorizovanému servisnímu středisku Land Rover, můžete využít volitelného prodloužení záruky mobility Land Rover až na 15 let stáří vozu.

Pomoc v případě poruchy

Pokud se vám v některé ze zahrnutých zemí (viz podmínky) nepodaří vůz nastartovat nebo kvůli technické závadě nebudete moci pokračovat v cestě, Land Rover vám pomůže.

Odtah

Pokud váš problém nebude možné vyřešit po telefonu, poskytneme vám podporu přímo na místě. Pokud by ani to nebylo z technických nebo právních důvodů možné, zajistíme odtah do nejbližšího servisu nebo autorizovaného servisního střediska Land Rover, na vaši žádost také případně do vašeho domovského servisu, pokud se bude nacházet do 100 km.

Náhradní vůz

V případě nezpůsobilosti vozu k jízdě v důsledku technické závady, nehody, požáru, vandalismu nebo pokusu o krádež a v případě krádeže vozu vám naše operační středisko co nejrychleji zajistí náhradní vůz z půjčovny, abyste mohli pokračovat v cestě. Náklady na zapůjčení vozu budou hrazeny maximálně po dobu trvání opravy:

3 (tři) pracovní dny v případě technické závady,
2 (dva) pracovní dny v případě nehody, požáru, vandalismu a po krádeži nebo pokusu o ni.1

Případně vám zajistíme pokračování cesty taxi, vlakem nebo letecky, nebo ubytování v hotelu.2

VYZVEDNUTÍ, VRÁCENÍ A PŘEPRAVA OPRAVENÉHO VOZU

Po dokončení opravy si vůz může vyzvednout vlastník, řidič nebo oprávněná osoba. Pokud je místo opravy vzdálené 80 km a více od místa vašeho bydliště, zajistíme vám bezplatnou dopravu vlakem nebo letecky.2

ODSTAVENÍ

V případě, že váš Land Rover utrpí poškození, kvůli kterému se stane nepojízdným, zařídíme jeho odstavení včetně úhrady nákladů (až do 100,– € bez DPH za každou škodní událost).

1Z náhrad jsou vyňaty výdaje na palivo, doplňkové pojištění a mýtné. V zásadě vždy platí podmínky příslušné autopůjčovny.
2Land Rover zařídí a uhradí vaši cestu taxi domů nebo do nejbližšího servisu Land Rover, autopůjčovny, na vlakové nádraží nebo letiště (až do 100,– € za každou škodní událost) a jízdu vlakem první třídou nebo let ve třídě Economy (pokud by cesta vlakem trvala déle než 6 hodin). Pokud je místo vzniku škody vzdáleno více než 80 km od místa bydliště, proplatíme vám v případě potřeby také náklady na přenocování v hotelu. U každé ohlášené škodní události budou proplaceny náklady ve výši max. 100,– €/noc za každou doprovázející osobu za jednu noc v ČR a maximálně sedm nocí v zahraničí. Pro evropská hlavní města platí limit 150,– €/noc. Všechny uvedené částky jsou bez DPH.