ZPĚTNÝ ODBĚR A RECYKLACE

NEJPRVE VEZMEME VŮZ ZPĚT...


Land Rover zavedl komplexní program, který odpovídá směrnici Evropské unie pro recyklaci vozidel vyřazených z provozu.

Směrnice EU pro recyklaci vozidel vyřazených z provozu vyžaduje, aby výrobci a dovozci motorových vozidel přebírali zpět jimi prodávaná vozidla (bez ohledu na datum první registrace vozidla) na konci jejich životnosti, aby bylo zajištěno, že budou zlikvidována ekologicky zodpovědným způsobem.

Předpisy směrnice EU pro recyklaci vozidel vyřazených z provozu


  • Převzetí vozidla zpět je pro posledního registrovaného majitele nebo provozovatele bezplatné a platí pro všechny osobní vozy s až devíti sedadly a celkovou hmotností až 3,5 tuny.
  • Vozidla musí být dopravena do recyklačního podniku autorizovaného výrobcem.
  • Vozidlo musí být kompletní včetně základních součástí, jako je motor, převodovka, karoserie, kola a katalyzátor (je-li jím vozidlo vybaveno).
  • Vozidlo nesmí obsahovat žádný další odpad (jako jsou zahradní/domácí odpad, další použité pneumatiky atd.).
  • Majitel bude muset před vydáním certifikátu o recyklaci prokázat, že je oprávněn vozidlem disponovat.

Všechny pověřené recyklační podniky jsou plně autorizovány Ministerstvem životního prostředí ČR. Splňují také profesionální standardy kvality společnosti Land Rover pro příjem, zpracování a recyklaci vozidel vyřazených z provozu a byly s okamžitou účinností pověřeny touto činností.

Další informace o pověřených recyklačních podnicích pro zpětné přebírání vozidel vyřazených z provozu na lokálním trhu (EU) Vám ochotně sdělí váš nejbližší prodejce Land Rover.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Uvedené hodnoty vyplývají z oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou EU. Skutečná spotřeba paliva vozidla se může od hodnot dosažených při těchto testech lišit. Uvedené hodnoty slouží pouze pro porovnání.