INFORMACE O UŽITÍ COOKIES

Land Rover by rád používal soubory cookie pro ukládání informací do Vašeho počítače s cílem zlepšovat svou webovou stránku a nabízet Vám produkty a služby, o nichž jsme přesvědčeni, že by Vás mohly zajímat. Jeden ze souborů cookie, které používáme, je zásadní pro funkčnost některých částí webové stránky a byl již odeslán. Všechny soubory cookie z této internetové stránky můžete smazat a zablokovat, ale některé její prvky pak nemusí správně fungovat. Více informací o internetovém behaviorálním marketingu nebo o námi používaných souborech cookie, i o postupu, jak je smazat, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

AKTUALIZACE PROHLÍŽEČE

Zjistili jsme, že nepoužíváte aktuální verzi prohlížeče. Aktualizace prohlížeče Internet Explorer na nejnovější verzi vám umožní prohlížet a používat tuto webovou stránku v plném rozsahu. Běžné procházení internetu bude rovněž bezpečnější, neboť aktualizace zohledňuje nejnovější bezpečnostní standardy.

JISTOTA PRO VÁŠ LAND ROVER


Záruka Land Rover na 3 roky (nebo na 100 000 ujetých km)

Záruka Land Rover přináší rozsáhlý balíček výkonů, odpovídající vysokým požadavkům naší značky v oblasti zákaznické podpory a péče o klienty. V tomto místě naleznete přehled poskytovaných krytí a informace, jak postupovat, abyste své výhody v plném rozsahu využili.

V případě poškození Vašeho vozu se jednoduše obraťte na nejbližšího autorizovaného prodejce Land Rover nebo na svého smluvního servisního partnera Land Rover.

Vaše záruka

Vaše tříletá záruka Land Rover s hranicí ujetých kilometrů Vám poskytuje rozsáhlé krytí od oprav přes náhradní díly v široké řadě případů.

Nároky na záruční plnění na cestách

Značka Land Rover provozuje rozsáhlou servisní síť na většině míst světa. Pokud jste zrovna na cestách, záruka by Vám měla zajistit rozsáhlé normální krytí.

Na co se záruka nevztahuje

Některé třídy dílů a oprav jsou ze záruky vyloučeny.

Land Rover Assistance

Land Rover Assistance představuje bohatý program, jehož cílem je zajistit absolutní spokojenost zákazníků, vznikne-li někdy na Vašem voze technický problém nebo přihodí-li se Vám nehoda. Plnění zahrnuje odtahovou službu, zapůjčení náhradního vozidla až po navrácení Vašeho vozu.

Navazující záruka na nové vozy

S prodlouženou navazující zárukou Land Rover na nové vozy můžete platnost původní tříleté záruky od výrobce Land Rover (nebo záruku na 100 000 ujetých km) ve značném rozsahu prodloužit. Pojistíte se tak před nečekanými opravami nejdůležitějších a nejdražších součástí Vašeho vozidla.

Záruka na vůz


Vaše záruka

Vznikne-li potřeba opravit nebo vyměnit v důsledku výrobní chyby jakoukoli součást na Vašem vozu, úkon pro Vás bezplatně a na celém světě zajistí kterákoli autorizovaná servisní dílna Land Rover nebo každý autorizovaný prodejce Land Rover. Bez ohledu na případnou změnu majitele vozidla v rámci záruční doby.

Záruku na poškození pneumatiky vzniklé v důsledku výrobní chyby a nebo vady materiálu řeší odděleně výrobce pneumatik. Váš autorizovaný prodejce Land Rover nebo autorizovaná servisní dílna Land Rover Vás každopádně podpoří při prosazování souvisejících nároků. Záruka na vůz začíná běžet dnem předání vozidla prvnímu koncovému zákazníkovi (u vozů provozovaných smluvními partnery Land Rover plyne záruční lhůta ode dne, v němž bylo vozidlo uvedeno do provozu) a platí po dobu tří let, nebo do najetí 100 000 kilometrů podle toho, která z okolností nastane dříve.

Na originální příslušenství Land Rover zabudované do vozu nebo nainstalované na vůz autorizovaným prodejcem Land Rover nebo smluvní servisní dílnou Land Rover v době do jednoho měsíce nebo do najetí 1 600 km (podle toho, která z okolností nastane dříve) od převzetí nového vozu se vztahují stejné záruční podmínky a stejná záruční doba jako na vůz.

Záruka na lak

Vznikne-li v důsledku materiálové vady nebo chyby při nanášení laku závada na lakovaném povrchu karoserie vozidla, nezbytnou opravu pro Vás bezplatně zajistí každý autorizovaný prodejce Land Rover nebo autorizovaná servisní dílna Land Rover. To platí bez ohledu na případnou změnu majitele vozidla v rámci záruční doby. Záruka na lakované plochy začíná běžet ve stejném okamžiku jako záruka na vůz a platí po dobu tří let bez omezení ujetých kilometrů.

Záruka na ochranu proti prorezavění

Dojde-li k prorezavění kterékoli části karoserie Vašeho vozidla, bezplatnou opravu nebo výměnu postiženého plechu zajistí jakýkoli autorizovaný prodejce Land Rover nebo servisní partner Land Rover bez ohledu na případnou změnu majitele vozidla v době platnosti záruky. Záruka na ochranu proti korozi začíná běžet ve stejném okamžiku jako záruka na vůz a platí po dobu šesti let bez omezení najetých kilometrů. Pojmem „prorezavění“ se označuje otvor v karoserii vzniklý korozí z vnitřní anebo spodní strany v důsledku výrobní vady nebo závady v materiálu.

Odpovědnost majitele vozidla

V návodu na použití a v plánu servisních prohlídek naleznete popis, jak správně o své vozidlo pečovat. Postarejte se o provádění všech potřebných úkonů údržby včetně pravidelného mytí karoserie a ujistěte se, že použité materiály odpovídají specifikacím Land Rover. Dojde-li v rozporu s pokyny Land Rover k nedodržení předepsané údržbové péče a servisních intervalů, záruka na předmětné součásti vozu zaniká.

Zjistíte-li na svém vozidle jakýkoli nedostatek, vyhledejte co nejrychleji autorizovaného prodejce Land Rover nebo servisní dílnu za účelem potřebné opravy nebo údržby vozu. Omezíte tak účinek závady na Vaše vozidlo a také rozsah a typ potřebné opravy.

Záruky na cestách


Nároky na záruční plnění při cestování

Land Rover provozuje rozsáhlou servisní síť na většině míst světa. Každý autorizovaný prodejce Land Rover a autorizovaná servisní dílna Land Rover má oprávnění provádět opravy v rámci záruky Land Rover. V době, kdy autorizovaný prodejce Land Rover nebo autorizovaná servisní dílna Land Rover provádí na Vašem vozidle zárukou kryté práce, neměla by Vám za normálních okolností vzniknout povinnost provádět jakoukoli úhradu. Za mimořádných okolností však může dojít k situaci, kdy Vás protistrana požádá o úhradu oprav krytých zárukou Land Rover. V takovém případě je nutné, abyste si podle situace uschovali jak účet, tak i všechny vyměněné součásti, a umožnili tak svému autorizovanému prodejci Land Rover nebo své servisní dílně postarat se o rychlou refundaci Vašich prostředků.


Předložení žádosti o záruční opravu

Chcete-li uplatnit záruku, navštivte svého autorizovaného prodejce Land Rover nebo autorizovanou servisní dílnu Land Rover a mějte připravenu servisní knížku. Váš autorizovaný prodejce Land Rover nebo autorizovaná servisní dílna Land Rover budou ve většině případů schopni opravu bezodkladně provést. Podle typu opravy má ale Váš autorizovaný prodejce Land Rover nebo autorizovaná servisní dílna Land Rover povinnost, vyžádat si před dalším postupem svolení ze strany společnosti Land Rover.

Na co se záruka nevztahuje


Záruka na vůz

Záruka na vozidlo se nevztahuje na položky zařazované nebo vyměňované v rámci běžné údržby. Land Rover rovněž nenese žádnou odpovědnost za opravy a údržbové úkony, jejichž nutnost by vznikla v přímém důsledku některé z následujících příčin:

 • běžné opotřebení;
 • nedodržování plánů údržby a pokynů společnosti Land Rover;
 • naplnění nebo doplnění palivové nádrže nesprávným druhem paliva, např.: benzínem namísto nafty;
 • nepoužívání dílů a náplní schválených společností Land Rover (nebo dílů a náplní v odpovídající kvalitě);
 • škody způsobené nedbalostí, v důsledku nehod nebo nesprávným používáním;
 • provedení nepřípustných změn na vozidle anebo jeho částech (změny vybočující ze specifikací společnosti Land Rover).

Další výjimky

Záruční krytí Land Rover se nevztahuje na náhradu následných škod, jakými jsou např. ztráta pracovního času, nepříjemnosti, výpadky dopravy a další s vozem nesouvisející škody.


Záruka na lak a záruka na ochranu proti prorezavění

Land Rover nenese žádnou odpovědnost za opravy a údržbové práce, vykonané v přímém důsledku některé z následujících příčin:

 • neprovádění řádné péče o lak a karoserii a tedy žádného pravidelného čistění, které by odpovídalo pokynům společnosti Land Rover;
 • nezajištění včasného odstranění škod na laku nebo škod způsobených korozí, zaznamenaných dílnou Land Rover v plánu servisních prohlídek;
 • okolnosti ležící mimo kontrolu společnosti Land Rover, např. nevyhnutelná nebezpečí (sůl, průmyslové emise, škody způsobené bouřkami, kyselým deštěm) a poškození (včetně škod způsobených odlétávajícími kamínky, poškrábáním a poškození v důsledku použití nevhodných čisticích prostředků);
 • opravy po nehodě za použití společností Land Rover neschválených materiálů anebo postupů;
 • změny na vozidle, vybočující z originálních specifikací společnosti Land Rover.

Navazující záruka na nové vozy


Navazující záruka na nové vozy Land Rover

S prodlouženou navazující zárukou Land Rover na nové vozy můžete platnost původní tříleté záruky od výrobce Land Rover (nebo záruku na 100 000 ujetých km) ve značném rozsahu prodloužit. Pojistíte se tak před nečekanými opravami nejdůležitějších a nejdražších součástí Vašeho vozidla.


Pro rozsáhlou ochranu Vašeho vozu jsou k dispozici dvě varianty doby platnosti. Vznikne-li oproti očekávání po uplynutí základní tříleté záruky výrobce nebo po najetí 100 000 kilometrů potřeba provést opravu na některé z nejdůležitějších a nejdražších součástí Vašeho vozu, Land Rover Vám prostřednictvím navazující záruky na nové vozy garantuje až 100procentní převzetí nákladů.


Výběrem jedné ze dvou volitelných variant si nadále a na všech cestách dopřejete trvalý pocit jistoty a dokonalého výkonu.


Navazující záruka na nové vozy Land Rover Vám umožní profitovat z řady výhod:

 • ochrana před nečekanými výdaji na opravu;
 • záruční smlouva na míru, dle Vaší volby v trvání 12 nebo 24 měsíců;
 • ochrana platná po celé Evropě u všech smluvních partnerů Land Rover;
 • výhodné financování/leasing (prodlouženou záruku lze zahrnout do měsíčních splátek leasingu nebo úvěru);
 • nízké náklady na tuto optimální záruku.

O podrobnostech záručních výkonů Vás bude ochotně informovat Váš autorizovaný partner Land Rover.


Služba mobility

Land Rover Assistance ve spolupráci s firmou ÚAMK zajistí a převezme po předchozí dohodě následující výkony: nouzové volání v případě poruchy 24 hodin denně, 365 dnů v roce; pomoc v řešení poruchy na místě; převzetí nákladů na odtažení vozidla do nejbližší autorizované servisní dílny; převzetí nákladů na nocování; zapůjčení náhradního vozidla; převzetí nákladů na železniční nebo leteckou dopravu. Služba mobility se vztahuje na technické závady, vandalismus, případy nehody i krádeže.

© JAGUAR LAND ROVER LIMITED 2019

Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF
Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeba paliva a emisí CO2 u modelů Land Rover:
Spotřeba paliva (kombinovaná v l/100 km): 5,7 - 9,1. Emise CO2 (g/km): 149 - 206.

Uvedené informace jsou hodnoty získané podle zkušebního cyklu WLTP v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 a byly přepočítány pro účely srovnání s údaji získanými podle zkušebního cyklu NEDC. Další informace naleznete např. na wltpfacts.eu

Uváděné hodnoty se tedy nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a jeho užití v provozu a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje vždy jen srovnání spotřeby paliva a emisí v normovaném cyklu mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se však spotřeba paliva a emise u různých provedení vozů téže modelové řady mohou odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a emise u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva vozidlem, ale také jízdní styl, zatížení a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování. Další informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 naleznete také v sekci “Ceny a specifikace” zvoleného modelu Land Rover.