ČASTO KLADENÉ DOTAZY OHLEDNĚ VOZŮ PHEV

OTÁZKA: VZTAHUJE SE NA AKUMULÁTOR ZÁRUKA?

ODPOVĚĎ: Ano. Vedle standardní záruky na automobil mají naše akumulátory pro elektrická vozidla osmiletou záruku.

OTÁZKA: JAKÝ MÁ VERZE PHEV DOJEZD?

ODPOVĚĎ: Dojezdová vzdálenost pouze při použití elektromotoru činí až 51 km. Vůz PHEV využívá také zážehový motor Ingenium, který nabízí mnohem větší dojezd odpovídající ostatním vozidlům se spalovacím motorem.

OTÁZKA: LZE NABÍJET VOZIDLO PHEV ZA DEŠTĚ?

ODPOVĚĎ: Ano. Bezpečnost nabíjení vozu PHEV je plně zajištěna.

OTÁZKA: ZVLÁDNE ELEKTRICKÁ SÍŤ VYŠŠÍ ZÁTĚŽ?

ODPOVĚĎ: Síť bez problémů zvládne nabíjení elektrických vozidel, ke kterému zpravidla dochází přes noc při nízkém využití energie. Spolu s dalšími výrobci automobilů spolupracujeme se státními úřady a poskytovateli elektřiny na zajištění stabilní dodávky elektrické energie.

OTÁZKA: JSOU ELEKTROMOBILY POMALEJŠÍ V POROVNÁNÍ S VOZIDLY SE ZÁŽEHOVÝMI A VZNĚTOVÝMI MOTORY?

ODPOVĚĎ: Vůbec ne. Při rozjezdu z místa poskytují elektromotory okamžitý maximální točivý moment, který zajišťuje ohromující reakce a zrychlení. Range Rover PHEV dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 6,7 sekundy.

OTÁZKA: JSOU ELEKTROMOBILY BEZPEČNÉ?

ODPOVĚĎ: Ano. Všechny nové modely splňují stejné přísné bezpečnostní standardy jako kterékoli jiné vozidlo.

TYPY ELEKTRICKÝCH VOZIDEL

VYBRAT MODEL

-

OTEVŘÍT VŠECHNOZAVŘÍT VŠECHNO
 • Jaké různé typy elektrických vozidel existují?

  • ICE: Motor s vnitřním spalováním (ICE) je motor využívající teplo, v němž spalování paliva probíhá spolu s oxidačním činidlem (zpravidla vzduchem) ve spalovací komoře, která je základní součástí oběhu provozních kapalin.

  • MHEV: Využívá integrovaný startér-generátor a akumulátor ke shromažďování energie z přetáčení.

  • HEV: Kombinace motoru a elektromotoru. Akumulátor se dobíjí motorem a rekuperací.

  • PHEV: Kombinace motoru a elektromotoru. Akumulátor se nabíjí z vnějšího zdroje a také rekuperací.

  • BEV: Bez konvenčního motoru. Elektrický pohon zajišťuje výhradně nabíjení z vnějšího zdroje nebo rekuperací.

AKUMULÁTOR

VYBRAT MODEL

- AKUMULÁTOR

OTEVŘÍT VŠECHNOZAVŘÍT VŠECHNO
 • Mají klimatické podmínky vliv na výdrž akumulátoru?
  Při vysokých teplotách je dojezdová vzdálenost kratší, protože se spotřebovává energie na chlazení akumulátoru. Životnost akumulátoru je ovlivněna, pouze pokud extrémní teploty trvají delší dobu. Podobně je dojezd kratší při nízkých teplotách, protože se spotřebovává energie na zahřívání akumulátoru. Akumulátory lze používat do teplot –40 °C, ale před jízdou je nutné je připojit a zahřát na –20 ℃.
 • Snižuje se časem kvalita akumulátorů jako u jiných zařízení?
  Akumulátory elektromobilů vydrží několik tisíc nabití při nevýznamném snížení kvality.
 • Je třeba akumulátory často měnit?
  Akumulátory BEV a PHEV mají osmiletou záruku, což je výrazně více než záruky u běžných vozidel.

VOZY ŘADY PHEV

VYBRAT MODEL

- VOZY ŘADY PHEV

OTEVŘÍT VŠECHNOZAVŘÍT VŠECHNO
 • Nabízí technologie PHEV dostatečnou dojezdovou vzdálenost?
  Stejně jako u hybridních elektromobilů dodává energii motor s vnitřním spalováním, akumulátor PHEV nebo jejich kombinace, kterou lze volit manuálně nebo automaticky. Samotný akumulátor zaručuje dojezd až 51 km.
 • Jaké faktory ovlivňují dojezdovou vzdálenost?
  Při jízdě ve vyšších nebo nižších teplotách bude provoz klimatizace více zatěžovat akumulátor a sníží dojezd elektromobilu. Dojezdovou vzdálenost a výdrž akumulátoru elektrického vozidla sníží také dynamická jízda.
 • Jak lze optimalizovat spotřebu a nabíjení akumulátoru?

  Při jízdě ve výchozím jízdním režimu (paralelním hybridním režimu) může řidič optimalizovat úroveň nabití akumulátoru nebo spotřebu paliva pomocí dvou alternativních funkcí pro řízení energie:


  • Funkce SAVE (úspora) – funkce ÚSPORA se aktivuje manuálně prostřednictvím dotykové obrazovky a zabraňuje poklesu úrovně nabití akumulátoru pod nastavenou hodnotu. Díky tomu může řidič později během cesty aktivovat tichou jízdu s nulovými emisemi. Elektromotor použije vozidlo pouze tehdy, když se akumulátor rekuperací dobije nad nastavenou úroveň.

  • Funkce prediktivní optimalizace energie (PEO) – funkce PEO se automaticky aktivuje zadáním cíle do navigačního systému vozidla. Funkce PEO využívá data o nadmořské výšce vybrané trasy a inteligentně přepíná mezi elektromotorem a zážehovým motorem za účelem maximální úspory paliva při jízdě.

NABÍJENÍ VOZU

VYBRAT MODEL

-

OTEVŘÍT VŠECHNOZAVŘÍT VŠECHNO
 • Lze nabíjet elektrická vozidla v dešti?
  Bezpečnost procesu nabíjení je plně zajištěna. Zákazníci a přítomné osoby nejsou za žádné situace vystaveny nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Jakými způsoby lze nabíjet vozy PHEV?

  • Nabíjení střídavým proudem: elektromobily se dodávají s nabíjecím kabelem pro domácí zdroje napájení, který se zapojuje do vozidla (Mennekes Typ 2). Vozy PHEV tedy můžete nabíjet v garáži, nebo pokud máte venkovní zásuvku, rovněž na příjezdové cestě. Palubní nabíječka převádí střídavý proud na stejnosměrný, protože akumulátory mohou uchovávat výhradně stejnosměrný proud. Doba nabíjení se liší podle země, ale v zájmu urychlení nabíjení může být možné instalovat domácí nabíjecí stanici (wallbox), která nabíjí automobil rychleji než standardní zásuvka.

  • Rekuperace: elektrická vozidla využívají rekuperaci, která převádí kinetickou energii vozidla na elektrickou energii, ta se poté využívá k nabíjení akumulátoru namísto neužitečné spotřeby v podobě přeměny na tepelnou energii jako v případě konvenčních brzd.

 • Co je „nabíjení v cíli“?
  Nabíjení v cíli je možné v místech, která navštěvujete primárně z jiných důvodů, než je dobití vozidla, jako jsou místní nákupní centra, hotely, posilovny atd.
 • Co je „nabíjení na cestách“?
  Další rychlonabíjecí zařízení se nacházejí na čerpacích stanicích nebo na vyhrazených nabíjecích stanicích pro elektrická vozidla a poskytují maximální nabití za nejkratší možnou dobu. Tento typ nabíjení se nazývá „nabíjení na cestách“.
 • Jaké nabíjecí zařízení budu potřebovat?
  Podle typu elektromobilu a zdroje napájení budete potřebovat různé nabíjecí vybavení:

  • Kabel pro domácí nabíjení: Všechny vozy PHEV se dodávají se standardním kabelem pro domácí nabíjení, který lze připojit do libovolné domácí zásuvky.

  • Multifunkční nabíjecí kabel: Na přání dodávaný multifunkční nabíjecí kabel umožňuje nabíjet vozidlo z domácí zásuvky i zásuvky IEC. Vyměnitelný adaptér umožňuje používání kabelu v různých zemích a ve volitelných místních dvoukolíkových či tříkolíkových variantách.

  • Kabel pro domácí stanice (wallboxy) se střídavým proudem a veřejné nabíjecí stanice: Kabel pro veřejné nabíjecí stanice je kompatibilní s domácí stanicí (wallboxem) se střídavým proudem, který může u vás doma nainstalovat kvalifikovaný elektrikář a který lze použít na dalších k tomu určených nabíjecích místech, například na čerpacích stanicích.

SCHOPNOSTI A VÝKON

VYBRAT MODEL

- JÍZDNÍ DYNAMIKA

OTEVŘÍT VŠECHNOZAVŘÍT VŠECHNO

VÍCE O VOZIDLECH PHEV

O VOZECH PHEV

Inovativní technologie snižují emise a zvyšují výkon, jde o naši dosud nejprogresivnější pohonnou jednotku.

NABÍJENÍ VOZIDLA PHEV

Nabíjení vozidla PHEV je jednoduché – můžete využít jak domácí nabíjení, tak neustále se rozšiřující síť nabíjecích míst. A jelikož je nabíjení v řadě případů možné přes noc, jde také o praktické řešení.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u modelů Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover:

Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním cyklu: 12,8 - 4,2 l/100 km, emise CO2 v kombinovaném zkušebním cyklu: 299 - 109 g/km.

Uvedené informace o spotřebě paliva a emisích CO2 odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a stav udržovanosti vozidla. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny a nese hlavní odpovědnost za globální oteplování. Další oficiální informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel Vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva naleznete také v sekci „Technické údaje“.