AKTUALIZUJTE SI PROHLÍŽEČ

Tento prohlížeč je bohužel zastaralý a není podporován. Proveďte upgrade prohlížeče a užívejte si pokročilé funkce na této stránce.

CLOSE LABEL

AKTUALIZACE PROHLÍŽEČE

Zjistili jsme, že nepoužíváte aktuální verzi prohlížeče. Aktualizace prohlížeče Internet Explorer na nejnovější verzi vám umožní prohlížet a používat tuto webovou stránku v plném rozsahu. Běžné procházení internetu bude rovněž bezpečnější, neboť aktualizace zohledňuje nejnovější bezpečnostní standardy.

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ 2021

1. Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost Jaguar Land Rover Czech Republic, Division of Jaguar Land Rover Austria GmbH, Fasaneriestrasse 35, A-5020,Salzburg (dále jen „pořadatel“).

2. Název soutěže: Vánoční soutěž Land Rover

3. Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá společně na území České republiky prostřednictvím sociálních sítí FACEBOOK a INSTAGRAM (dále jen „místo konání soutěže“).

4. Organizátor soutěže: Spark 44/Accenture Interactive Edifício Torre Burgo, Av. Da Boavista N. 1837, 13e Andar Sala 3, 4100-133, Porto, Portugalsko.

5. Trvání soutěže: 17. – 21.12. 2021

6. Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě FACEBOOK a/nebo INSTAGRAM, má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK a/nebo INSTAGRAM účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na https://www.facebook.com/terms.php a/nebo INSTAGRAM uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511.

7. Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: Organizátor zveřejní na FACEBOOK PROFILU (https://www.facebook.com/LandRoverCeskaRepublika) a na INSTAGRAM PROFILU (https://www.instagram.com/landrovercz) Land Rover Česká republika 17.12. 2021 soutěžní příspěvek.

Uživatelé mají možnost na soutěžní příspěvek reagovat pořízením snímku obrazovky a následném označení uživatele, kterému chtějí dárek pořídit. Na síti FACEBOOK fotku obrazovky nahrají do komentářů pod soutěžní příspěvek, na síti INSTAGRAM ji nahrají do stories a označí účet landrovercz. V případě účasti na síti INSTAGRAM je potřeba, aby měl uživatel/ka veřejný profil. Do soutěže je vždy zařazena pouze první vložená odpověď / první sdílení každého soutěžícího. Na pozdější nebo pozměněné reakce na soutěž nebude brán zřetel a nebudou zařazeny mezi platné příspěvky.

Vítězem se stane 12 soutěžících, které náhodně vybere porota na základě sdílených příspěvků soutěžících. Porota bude složená z členů společnosti Jaguar Land Rover a Spark44.

Vítěz bude kontaktován do 24 hodin od ukončení soutěže. Vítěz je povinen reagovat (potvrdit nebo odmítnout výhru) do 23.12., 12h místního času. Pokud se tak nestane, organizátor si vyhrazuje právo vybrat jiného výherce

Organizátor shromažďuje jména výherců a poskytnuté e-mailové adresy výherců výhradně za účelem odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť organizátora.

8. Výhra: Soutěžící může vyhrát jeden z následujících předmětů:

- baseballová čepice
- multifunkční nástroj Defender
- kuličkové pero
- plnicí pero
- náramkové hodinky
- Lego Defender
- ponožky Land Rover
- poznámkový blok
- zápisník včetně pera
- klíčenka
- láhev na vodu

9. Další důležité podmínky Soutěže: Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webu Land Rover. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá na výhru nárok. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK / INSTAGRAM profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK / INSTAGRAM. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená ke společnosti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK či INSTAGRAM.

V Praze dne 15. 12. 2021

Na našich webových stránkách používáme videa z YouTube. Abyste mohli tato videa přehrávat, musíte souhlasit s tím, že YouTube na Vašem zařízení nastaví soubory cookies. Tyto soubory cookies nejsou společností Land Rover považovány za nezbytné a funkční.
  • Funkční