Lorem ipsum dolor sit amet

Nam luctus nulla at accumsan interdum. Nam risus lacus, porttitor non dapibus ut, aliquet elementum enim. Nam interdum ultrices odio et ultrices. Praesent tortor libero, dapibus sit amet placerat id, ornare eu dolor. Nunc bibendum ipsum eget turpis pulvinar imperdiet. Maecenas gravida risus nec dolor pharetra faucibus. Maecenas ut neque eget est convallis porttitor at eu justo. Suspendisse pretium consectetur condimentum.

Zásady ochrany osobních údajů pro paket InControl

Poslední aktualizace: 6. leden 2015


Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro používání služeb InControl, servisních služeb a funkcí poskytovaných společností Jaguar Land Rover Limited, registrační číslo 1672070, Abbey Road Whitley, Coventry, CV3 4LF („Zásady ochrany osobních údajů” nebo jen „Zásady“).


Společnosti Land Rover záleží na ochraně a bezpečnosti vašich osobních údajů. Snažíme se chránit a respektovat vaše soukromí.


V souvislosti s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména podle zákona Data Protection Act z roku 1998 (britský zákon o zpracování osobních údajů), je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů (tj. správcem osobních údajů) společnost Jaguar Land Rover Limited, se sídlem na adrese Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF. „Land Rover“ je obchodní název společnosti Jaguar Land Rover Limited (registrační číslo udělené Úřadem komisaře pro informace (ICO), tj. národním úřadem pro ochranu osobních údajů ve Velké Británii): ZA020510).


Není-li uvedeno jinak, platí pro pojmy a slovní spojení užívané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejné definice jako pro Obchodní podmínky pro paket InControl, které jsou dostupné na „My Land Rover InControl Website“ („Obchodní podmínky pro paket InControl“) na adrese https://incontrol.landrover.com. Odkazy na zákon Data Protection Act 1998 se týkají i všech změn, doplňků nebo novel tohoto zákona


ROZSAH PLATNOSTI ZÁSAD


Tyto Zásady ochrany osobních údajů (společně s Obchodními podmínkami pro paket InControl) platí pro používání:


 • aplikace pro mobilní telefon („InControl Remote Smartphone-App“), kterou jste stáhli z online obchodu do svého mobilního telefonu nebo svého přenosného zařízení („zařízení“) a která vám umožňuje používat funkce „Remote Essentials“ a v závislosti na předplatném i funkce „Remote Premium“;
 • „My Land Rover InControl Website“, na které můžete přistupovat ke svému účtu služeb InControl a k určitým službám InControl;
 • některé z následujících služeb „InControl“ (závisí na režimu vašeho vozidla a předplatném): (i) služby poskytované prostřednictvím InControl Remote Smartphone-App a My Land Rover InControl Website; (ii) služby „Tísňové volání SOS“; (iii) služby „Land Rover asisteční služba“; (iv) služeb „InControl Secure“ a (v) služby „Live“ („služby InControl).


Upozorňujeme, že tyto Zásady ochrany osobních údajů neplatí pro webové stránky třetích stran, které načítáte, resp. na které vstupujete při používání balíčku InControl nebo služeb či aplikací – prostudujte si zásady ochrany dat příslušné třetí strany.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů tvoří právní základnu pro zpracování veškerých osobních údajů z naší strany, tj. osobních údajů, které jsme shromáždili nebo které jste nám předali. Zásady si, prosím, prostudujte, abyste přesně porozuměli, jaký je náš postoj a postupy týkající se zpracování vašich osobních údajů a jak s nimi zacházíme.


Upozorňujeme, že nesete odpovědnost za to, aby všichni cestující i osoby, které oprávníte k používání vozidla nebo služeb InControl, byli informováni o zde popisovaných Zásadách ochrany osobních údajů (mimo jiné o metodách shromažďování a využívání údajů z vozidla a/nebo týkajících se uživatelů vozidla).


INFORMACE, KTERÉ OD VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT


Shromažďovat a zpracovávat můžeme následující údaje o vás a/nebo o vašem vozidle:


 • Zasílané informace: Informace, které nám předáváte, když vyplňujete online formuláře při zakládání účtu služeb InControl, nebo které autorizovaný prodejce Land Rover (od kterého jste vozidlo zakoupili nebo pronajali) poskytne vaším jménem při zakládání účtu služeb InControl. To zahrnuje vaše jméno, adresu, telefonní čísla (včetně čísla mobilního telefonu), e-mailovou adresu, jazyková nastavení, heslo a kódy PIN pro váš účet služeb InControl a vašeho preferovaného autorizovaného prodejce Land Rover.
 • Doplňující informace:
 • pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznamy této korespondence;
 • podrobné údaje o transakcích, které provádíte prostřednictvím My Land Rover InControl Website.
 • Informace o zařízení (včetně polohy): Můžeme shromažďovat informace o zařízení nebo každém počítači, který použijete ke stažení kopie InControl Remote Smartphone-App na své zařízení, včetně operačního systému a verze, unikátního instalačního ID InControl Remote Smartphone-App, lokálních nastavení a kódu země zařízení. InControl Remote Smartphone-App může také shromažďovat informace o poloze vašeho zařízení i tokeny a uživatelská jména pro identifikaci; tyto informace nám však nejsou předávány. Přístup k informacím o poloze vašeho zařízení, resp. shromažďování informací můžete omezit deaktivací lokalizačních funkcí svého zařízení nebo v zařízení nepoužívejte funkce vyžadující informace o poloze. Informace o zařízení můžeme také přiřazovat k zasílaným informacím a zpracovávat tyto zkombinované informace v souladu s těmito Zásadami jako osobní údaje, pokud jsou takto zkombinované.
 • Identifikační informace o vozidle: Informace o vozidle, které jste přihlásili pro služby InControl („vozidlo“) včetně identifikačního čísla vozidla (VIN), typu, modelu, roku výroby, vybavení, úředních značek, data zakoupení nebo pronájmu a také autorizovaného prodejce Land Rover, od kterého jste vozidlo zakoupili nebo pronajali. Informace o vozidle můžeme také přiřazovat k zasílaným informacím a zpracovávat tyto zkombinované informace v souladu s těmito Zásadami jako osobní údaje, pokud jsou takto zkombinované.
 • Informace o poloze: Informace o poslední poloze, kde bylo vozidlo zaparkováno. V každém jiném okamžiku můžeme v rámci funkce „Journey Tracking“ („Jízdy“) ve službách InControl shromažďovat další informace o poloze vozidla. Které informace shromažďujeme a zpracováváme jako součást této funkce je uvedeno v následujícím odstavci „Informace o jízdách“. Poslední místo zaparkování vozidla se sleduje vždy; tuto funkci nelze vypnout. Funkci „Jízdy“ můžete kdykoli deaktivovat na My Land Rover InControl Website nebo v InControl Remote Smartphone-App. Jsou-li však aktivovány funkce „Tísňové volání SOS“, „Land Rover asistenční služba“ nebo „InControl Secure“, odesílají se v reálném čase informace o poloze vozidla příslušnému poskytovateli služby a/nebo záchranné službě (podle okolností), i když vypnete funkci „Jízdy“.


Upozorňujeme, že funkce „InControl Secure“ a „Tísňové volání SOS“ se při výskytu určitých události automaticky aktivuje, například při odtahování vozidla s vypnutým zapalováním nebo po aktivaci airbagů ve vozidle. Další informace o událostech, které se mohou vyskytnout a spustit uvedenou funkci, naleznete v návodu k použití vašeho vozidla.


I když neaktivujete svůj účet služeb InControl, může vozidlo prostřednictvím funkce „Tísňové volání SOS“ automaticky aktivovat volání tísňových služeb, anebo můžete prostřednictvím funkce „Tísňové volání SOS“ hlasové volání tísňových služeb aktivovat ručně. Při takovém volání mohou být nám a/nebo našemu poskytovateli tísňových služeb zaslány informace včetně polohy vozidla, času a ID vozidla (VIN). Informace o poloze můžeme také přiřadit k zasílaným informacím a zpracovávat tyto zkombinované informace v souladu s těmito Zásadami jako osobní údaje.


Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů udělujete souhlas s popsaným použitím informací o poloze. Váš souhlas, který jste nám udělili ve vztahu ke sdružování informací o poloze vozidla a zasílaných informací, máte právo kdykoliv odvolat; za tímto účelem se obraťte na prodejce značky Land Rover. Upozorňujeme, že v takovém případě však nebudete moci nadále používat služby „Tísňové volání SOS“, „Land Rover asistenční služba“ a „InControl Secure“.


 • Informace o jízdách: Informace o vašich jízdách, které se z vozidla odesílají, včetně trasy, polohy v reálném čase, trvání jízdy, průměrné rychlosti a údajů o efektivitě jízdy. Jak již bylo zmíněno, funkci „Jízdy“ můžete kdykoli deaktivovat na My Land Rover InControl Website nebo v InControl Remote Smartphone-App. Zabráníte tím, aby výše uvedené informace byly odesílány z vozidla (kromě místa posledního zaparkování). Jsou-li však aktivovány funkce „Tísňové volání SOS“, „Land Rover asistenční služba“ nebo „InControl Secure“, odesílají se informace o poloze vozidla příslušnému poskytovateli služby a/nebo záchranné službě (podle okolností), i když vypnete funkci „Jízdy“. Informace o jízdě můžeme také přiřazovat k zasílaným informacím a zpracovávat tyto zkombinované informace v souladu s těmito Zásadami jako osobní údaje.
 • Informace o provozu vozidla: Zahrnují informace týkající se nehod, kterých bylo vozidlo případně účastníkem, například informace o aktivaci airbagů nebo aktivaci snímačů. Shromažďujeme a zpracováváme rovněž další informace o provozu vozidla včetně množství paliva, dojezdu s aktuálním množstvím paliva, počítadla najetých kilometrů, počet kilometrů do další údržby, stav chladiva, stav ostřikovací kapaliny, stav brzdové kapaliny, opotřebení brzdových destiček, tlak v pneumatikách, chybová hlášení snímače tlaku v pneumatikách, závady motoru, stav oleje, status dveří a oken, INCONTROL#1 4 status otevření kabiny, zavazadlového prostoru a kapoty, napětí baterie a případné aktivace, resp. spuštění alarmu. Informace o provozu vozidla můžeme také přiřazovat k zasílaným informacím a zpracovávat tyto zkombinované informace v souladu s těmito Zásadami jako osobní údaje.
 • Informace protokolu: Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se pojem „Informace protokolu“ týká protokolovacích souborů, jež zaznamenávají požadavky nebo akce v našich systémech, které mají souvislost s používáním služeb InControl, s používáním InControl Remote Smartphone-App a My Land Rover InControl Website. Budeme automaticky shromažďovat a ukládat informace o „Tísňové volání SOS“ a volání „Land Rover asistenční služba“ (včetně data, trvání, obsahu volání a počtu aktivovaných volání) společně s informacemi, které se týkají aktivovaných volání na naši sledovací službu (tracking provider) v případě odcizení vozidla (včetně data, trvání, obsahu volání a počtu aktivovaných volání). Použití těchto informací je blíže vysvětleno v dalším textu. Když vstoupíte na My Land Rover InControl Website, můžeme automaticky zjišťovat určité informace a ukládat je v protokolu serveru, zejména IP adresy, údaje o ISP, data Clickstream, typ prohlížeče a jazyka, navštívené a opuštěné stránky a data nebo časová razítka („Informace protokolu webových stránek“). Kromě toho můžeme ukládat a zpracovávat využívání služeb InControl Remote Smartphone-App a stavová hlášení, která se odesílají z vašeho vozidla InControl Remote Smartphone-App. Prostudujte si také oddíl o souborech cookie níže.


Některé informace protokolu volání můžeme přiřadit k poskytovaným informacím a s takto zkombinovanými informacemi budeme zacházet v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů jako s osobními údaji. Tyto informace se sdružují výhradně za účelem poskytování našich služeb InControl pro vás a za účelem diagnostiky závad.


Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů udělujete souhlas s popsaným použitím vašich protokolovaných informací. Váš souhlas, který jste nám udělili ve vztahu k používání protokolovaných informací můžete kdykoliv odvolat; za tímto účelem se obraťte na prodejce značky Land Rover. Upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci nadále používat služby „Tísňové volání SOS“, „Rozšířená asistence Land Rover při poruše“ a „InControl Secure“.

 • Bezpečnostní ověřování: Identifikační data vozidla a ověřovací tokeny.
 • Informace „Live“: Informace o konkrétních funkcích, například Oblíbené, E-maily, Poznámky, Média, a informace, které zadáváte ve využívaných funkcích Live, informace týkající se používání webových kanálů, uživatelská nastavení jako aktivace funkce zapamatování, údaje bezpečnostního ověřování, informace jako časové pásmo, jazyk a země, model a značka vozidla, relevantní protokolové informace.


SOUBORY COOKIE


My Land Rover InControl Website


My Land Rover InControl Website a webové stránky InControl používají soubory cookie jako prostředek, jak vás na My Land Rover InControl Website odlišit od ostatních uživatelů. Pomáhá nám to při optimalizaci uživatelské přívětivosti služeb InControl a při zlepšování služeb InControl.


Cookie je krátká sekvence textových informací, které se při návštěvě webové stránky ukládají na pevný disk počítače do souboru cookie prohlížeče, aby webová stránka mohla identifikovat opakované návštěvy. Informace cookie přitom umožňují přizpůsobení webových stránek individuálním zájmům - soubory cookie používá většina významných webových stránek. Samotné soubory cookie nestačí pro úplnou identifikaci. Soubor cookie obsahuje zpravidla název domény, ze které cookie pochází, údaj o životnosti cookie a hodnotu, zpravidla unikátní číslo získané z generátoru náhodných čísel.


Na My Land Rover InControl Website se používají dva druhy souborů cookie.


 • Soubory cookie pro relaci, které zůstávají v příslušné souborové složce, dokud neopustíte webovou stránku;
 • Trvalé soubory cookie, které zůstávají v souborové složce vašeho prohlížeče delší dobu (přesné období závisí na životnosti cookie).


Soubory cookie pro relaci mají následující účel:


 • přenos informací mezi různými stránkami našeho webového serveru, aby se nemusely znovu zadávat;
 • možnost přístupu k uloženým informacím při registraci.


Trvalé soubory cookie mají následující účel:


 • Identifikace návštěvníků (namísto osobní identifikace se používá číslo) při opakované návštěvě našich webových stránek.
 • Přizpůsobení obsahu nebo reklam podle vašich preferovaných zájmů, resp. k zamezení opakovaného zobrazení stejné reklamy
 • K sestavení anonymních agregovaných statistik, s jejichž pomocí můžeme zjišťovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Pomáhá nám to zlepšovat strukturu našich webových stránek. Uvedeným způsobem není možné vás osobně identifikovat.


Soubory cookie můžete v nastavení svého prohlížeče akceptovat nebo odmítnout. Pokud soubory cookie deaktivujete, nebudete případně moci využívat všechny interaktivní funkce služby.


Uvádíme přehled nejdůležitějších námi používaných souborů cookie a jejich použití.Název souborů
cookie

Druhy souborů cookie
Použití souborů cookie
JSESSIONID
Soubory cookie pro relaci
V rámci jedné relace na našem webovém serveru tento soubor cookie ukládá informace, které zadáváte, a umožňuje činnost různých funkcí webových stránek, když přecházíte ze stránky na stránku.
cookieInfoShown
Trvalé soubory cookie
Tento soubor cookie ukládá informace týkající se informování o zásadách pro soubory cookie.
jlr-remember-me
Trvalé soubory cookie
Tento soubor cookie se používá, pouze pokud jste při přihlášení zvolili možnost, aby si vás portál pamatoval. Ukládá se token, pomocí něhož budete identifikováni.
jlr-remember-me-login-name
Trvalé soubory cookie
Tento soubor cookie se používá, pouze pokud jste při přihlášení zvolili možnost, aby si vás portál pamatoval. Ukládá se vaše uživatelské jméno, pomocí něhož budete identifikováni.
jlr-selected-locale
Trvalé soubory cookie
Tento soubor cookie ukládá vaše jazyková nastavení v portálu.
Google Analytics Trvalé soubory cookie Naše webová stránka používá službu Google Analytics pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“, tj. textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vytvářené pomocí souboru cookie a týkající se vašeho používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru však společnost Google nejprve provede zkrácení vaší IP adresy, pokud aktivujete možnost anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách. Pouze ve výjimečných případech společnost Google přenese úplnou IP adresu do USA a teprve tam ji zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace pro vyhodnocení používání webových stránek a následné sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek i poskytování dalších služeb, které souvisí s využívání webových stránek a sítě internet, tomuto provozovateli. Vaše IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče není společností Google v rámci nástroje Google Analytics spojována s jinými daty. Ukládání souborů cookie můžete zakázat příslušným INCONTROL#1 7 nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v takovém případě nebudete moci vždy používat v plném rozsahu všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete společnosti Google zakázat shromažďování údajů generovaných prostřednictvím souborů cookie a týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) i zpracování těchto údajů společností Google, pokud si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=at


InControl Remote Smartphone App 


U InControl Remote Smartphone-App používáme službu Google Analytics pro sestavování anonymních kumulovaných statistik, s jejichž pomocí se nám lépe zjišťuje, jak naši zákazníci používají InControl Remote Smartphone-App a jak ji můžeme vylepšovat. S pomocí těchto údajů vás přitom nemůžeme osobně identifikovat. Další informace naleznete na stránce www.google.com/policies/privacy/partners.

Službu Google Analytics můžete v InControl Remote Smartphone-App deaktivovat v nastavení účtu.


KAM UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 


Údaje, která o vás shromažďujeme, budou s odpovídající úrovní ochrany uchovávány v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a/nebo ve třetích zemích mimo EHP. Vaše osobní údaje mohou být z našeho pověření nebo z pověření některého poskytovatele našich služeb, a to včetně pracovníků, kteří poskytují služby InControl, zpracovávány pracovníky působícími mimo EHP. Když nám předáváte své osobní údaje, poskytujete souhlas s takovým přenosem, uchováváním a zpracováním v Evropském hospodářském prostoru i mimo něj.


ZÁRUKA BEZPEČNOSTI VAŠICH ÚDAJŮ


Používáme veškerá opatření, která jsou v přiměřené míře nutná pro zajištění bezpečnosti vašich údajů a jejich zpracování v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.


Zavazujeme všechny poskytovatele našich služeb, aby přijali přiměřená opatření pro zajištění bezpečnosti vašich údajů. Tito poskytovatelé služeb mohou k vašim údajům přistupovat pouze za účelem poskytování služeb InControl a smějí používat vaše údaje pouze za tímto účelem.


 Pokud vám sdělíme heslo (nebo si heslo zvolíte) pro přístup na My Land Rover InControl Website, jste odpovědní za zachování důvěrné povahy tohoto hesla. Své heslo nikomu nepředávejte.


Přenos informací prostřednictvím internetu není bohužel nikdy dokonale bezpečný. Ačkoli děláme vše, co je v našich silách, abychom ochránili osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost údajů, které se přenášejí přes internet; každý přenos probíhá na vaše vlastní riziko. Vaše informace se uchovávají v bezpečném prostředí a jsou zabezpečeny kombinací fyzických a technických opatření, jako jsou šifrovací technologie, resp. ověřovací INCONTROL#1 8 systémy, aby se zamezilo ztrátě, zneužití, změně, zveřejnění, zničení a odcizení údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.


POUŽITÍ INFORMACÍ 


Informace o vás a/nebo o vašem vozidle používáme následujícím způsobem:


 • Zasílané informace: Tyto informace se zpracovávají při založení vašeho účtu služeb InControl a také proto, abychom vám mohli zasílat informace o službách InControl (např. informace o aktualizacích služeb InControl nebo InControl Remote Smartphone-App).
 • Doplňující informace: Zpracování těchto informací nám usnadňuje při odpovídání na dotazy nebo zpracování stížností týkajících se služeb InControl odstraňování problémů se službami InControl a pomáhá také při zlepšování našich služeb pro zákazníky a také při správě vašich transakcí prostřednictvím My Land Rover InControl Website.
 • Informace o zařízení: Tyto informace se zpracovávají proto, abychom vám byli schopni poskytnout co nejlepší služby a řešit problémy.
 • Identifikační údaje o vozidle, informace o poloze, informace o jízdách a informace o provozu vozidla: Tyto informace se zpracovávají proto, abychom vám byli schopni poskytovat služby InControl a udržet a zvyšovat kvalitu služeb InControl a optimalizovat služby pro zákazníky. Budeme tyto informace rovněž používat při odstraňování technických problémů se službami InControl a zlepšování uživatelské přívětivosti služeb InControl. Informace o provozu vozidla používáme jako pomůcku při prohlídce a údržbě vozidla; to může zahrnovat zasílání zpráv do e-mailu nebo jako SMS, pokud zasílání neodhlásíte v nastavení svého účtu služeb InControl. Tuto službu můžete kdykoli bez udání důvodů odhlásit nebo znovu aktivovat na My Land Rover InControl Website nebo prostřednictvím InControl Remote Smartphone-App.
 • Informace protokolu: Informace z protokolu používáme takto:
 • Sbíráme a zpracováváme protokolované údaje, abychom vám mohli poskytovat služby InControl a zkoumat systémové poruchy nebo potenciální chybné ovládání služby InControl, a používáme anonymizované nebo pseudonymizované a zkombinované informace protokolu volání pro zlepšování postupů týkajících se funkce Tísňového volání SOS, Land Rover asistenční služby, služby InControl Secure a služby Live. Pokud vás neinformujeme jinak, záznam volání neprovádíme.
 • Sbíráme a zpracováváme údaje protokolu webových stránek a aplikace týkající se používání Land Rover InControl Website a InControl Smartphone-App k protokolování webových stránek a aplikace a ke zkoumání poruch webových stránek nebo systému. Používáme anonymizované nebo pseudonymizované a zkombinované informace protokolu webové stránky a aplikace pro účely analýzy, abychom udrželi a zlepšovali kvalitu služeb InControl a funkčnost aplikace a abychom zlepšovali komfort zákazníků na naší webové stránce a při používání aplikace. Prostudujte si také oddíl o souborech cookie výše.
 • Bezpečnostní ověření: Tyto informace se automaticky vyměňují mezi našimi poskytovateli bezpečnostního ověřování a hostingovými službami a slouží ke kontrole identity a podchycení neoprávněného používání služeb InControl.
 • Informace „Live“: Tyto informace se ukládají ve vozidle a přenášejí se k poskytovatelům našich služeb, pokud je to nutné pro zajištění služby a bezpečného přístupu k funkcím Live a jejich stahování od poskytovatelů našich služeb a pro uložení vašich nastavení, údajů a obsahů v souvislosti s funkcemi Live.


Anonymizované údaje můžeme použít pro statistické analýzy služeb InControl, které nám umožňují zlepšování našeho produktu a veškerých služeb pro zákazníky.


PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ 


Při poskytování služeb InControl můžeme vaše osobní údaje a další informace předávat třetím osobám:


 • poskytovatelům telematických služeb,
 • záchranné službě
 • našim poskytovatelům asistenční služby při poruše,
 • našim poskytovatelům lokalizace odcizeného vozidla,
 • místním úřadům,
 • našim poskytovatelům hostingových služeb pro funkce „Live“,
 • poskytovatelům mobilních bezdrátových sítí pro služby InControl,
 • našim poskytovatelům anonymizovaných analýz a poskytovatelům marketingových služeb
 • našim autorizovaným prodejcům Land Rover na podporu údržby vašeho vozidla a zajištění lepšího zákaznického komfortu pro vás,


Přijali jsme určitá ochranná opatření, která mají zaručit, aby poskytovatelé našich služeb zajistili bezpečnost vašich údajů a používali je a zpracovávali pouze pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.


Kromě toho můžeme vaše osobní údaje a další informace předávat třetím osobám:


 • pokud máme povinnost sdělit nebo předat osobní údaje při plnění zákonné nebo úředně nařízené povinnosti nebo požadavku;
 • pokud jsou k tomu oprávněny v rámci některé výjimky podle pro nás závazných zákonných předpisů o ochraně osobních údajů (zejména sdělení pro účely soudního řízení, obstarání právní konzultace nebo odůvodnění, výkon nebo obranu zákonných práv, zabránění nebo zjištění trestných činů, zadržení nebo postih pachatelů trestných činů nebo pro zajištění národní bezpečnosti),
 • společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, reg. č.: FN 84604v, se sídlem A-5020 Salzburg, Fürbergstraße 51, Rakousko, pro obchodní a administrativní účely a pro péči o vztahy se zákazníky.


FUNKCE ZAPAMATOVÁNÍ  


Vaše vozidlo disponuje funkcí zapamatování pro určité funkce balíčku InControl. Tato funkce umožňuje zůstat automaticky přihlášen/přihlášena ve vozidle, abyste měli pohodlnější přístup k funkcím. Upozorňujeme, že pokud je tato funkci aktivována, může kterákoli jiná osoba přistupovat k uloženým nastavením, funkcím Live a osobním údajům ve vozidle a používat služby InControl ve vozidle prostřednictvím vašeho účtu. Chcete-li zamezit přístupu jiných uživatelů, je na vaší odpovědnosti deaktivovat funkci zapamatování a odhlásit se ze všech relevantních funkcí.


POUŽITÍ INFORMACÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY


Kromě výše popsaných možností použití můžeme vaše údaje použít také k zasílání informací o službách InControl a našich dalších produktech a/nebo službách, které by vás mohly zajímat, pokud nám nesdělíte, že si takové zasílání nepřejete.


Abychom vám mohli poskytovat tyto informace, spolupracujeme případně s vybranými třetími poskytovateli, kteří zajišťují marketingovou komunikaci naším jménem, a my těmto třetím poskytovatelům předáváme vaše osobní údaje pouze pro tento účel.


Máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje nepoužívali pro reklamní a marketingové účely. Svá nastavení pro obsah marketingových informací můžete kdykoli změnit na My Land Rover InControl Website nebo prostřednictvím InControl Remote Smartphone-app. Můžete nám rovněž na následující adresu kdykoli zaslat svá sdělení: Company Secretary, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, England.


VAŠE PRÁVA  


Podle pro nás závazných zákonných předpisů o ochraně osobních údajů (Data Protection Act z roku 1998) máte právo na informaci o osobních údajích, které o vaší osobě zpracováváme. Vaše právo na informaci lze vymáhat v souladu s uvedenými zákony. Kdykoli chcete svého práva využít, obraťte se prosím na nás na následující adrese: Company Secretary, Abbey Road, Whitely, Coventry, CV3 4 LF, England.


Za opakované žádosti o informace můžeme požadovat poplatek 10 liber na pokrytí nákladů, které nám při sdělování informací vznikají.


Údaje, které o vás zpracováváme, můžete kdykoli aktualizovat na webových stránkách My Land Rover InControl. Můžete také požadovat opravu nesprávných osobních údajů.


ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD  


E-mailovými zprávami budete informováni o veškerých změnách, kterých tyto Zásady ochrany osobních údajů v budoucnu případně doznají. Kromě toho bude na My Land Rover InControl Website vedle aktualizovaných Zásad zveřejněno příslušné upozornění.


KONTAKT  


Vítáme dotazy, poznámky nebo požadavky týkající se těchto Zásad. Tyto můžete směrovat na adresu: Company Secretary, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF.

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam luctus nulla at accumsan interdum. Nam risus lacus, porttitor non dapibus ut, aliquet elementum enim. Nam interdum ultrices odio et ultrices. Praesent tortor libero, dapibus sit amet placerat id, ornare eu dolor. Nunc bibendum ipsum eget turpis pulvinar imperdiet. Maecenas gravida risus nec dolor pharetra faucibus. Maecenas ut neque eget est convallis porttitor at eu justo. Suspendisse pretium consectetur condimentum.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u modelů Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover:

Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním cyklu: 12,8 - 4,2 l/100 km, emise CO2 v kombinovaném zkušebním cyklu: 299 - 109 g/km.

Uvedené informace o spotřebě paliva a emisích CO2 odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a stav udržovanosti vozidla. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny a nese hlavní odpovědnost za globální oteplování. Další oficiální informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel Vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva naleznete také v sekci „Technické údaje“.