KRÁLOVSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST
(S INSTITUTEM BRITSKÝCH GEOGRAFŮ)

Land Rover podporuje již více než 25 let Královskou geografickou společnost (s IBG). Tato organizace byla založena v roce 1830 jako světové centrum pro geografii a podporuje výzkum, vzdělávání, expedice, práci v terénu, zapojení veřejnosti a informované potěšení z našeho světa. Land Rover podporuje práci v terénu a expedice poskytováním vozidel a sdílením odborných znalostí, financuje propagační a vzdělávací aktivity a v současnosti poskytuje také stipendijní program Land Rover.

Partnerství značky Land Rover podporuje centrum Geography Outdoors, které se zabývá výzkumem v terénu, průzkumem a studiem v terénu. Land Rover poskytuje této společnosti finanční podporu a vozidla pro navštěvování oborových center, univerzit a středních škol. Společnost tak může odvádět dobře, bezpečně a kvalitně práci v terénu, která prospívá studiu a osobnímu rozvoji studentů ve středisku pro geografické vzdělávání. Financování značkou Land Rover umožňuje pořádat každoroční víkendovou akci „Explore“ a zároveň přispívá delegátům na absolvování kurzů bezpečné jízdy v terénu.

Obě organizace nabízejí každý rok stipendium Land Rover. Tento grant udělovaný týmu, který podniká geografickou výpravu, zahrnuje zapůjčení vozidla Land Rover Defender 110 a stipendium ve výši 15 000 GBP. Kromě toho je možné požádat o další podporu ve výši až 15 000 GBP na úhradu důležitých nákladů souvisejících s expedicí. Cílem cesty je rozšíření geografických znalostí týmu o konkrétním prostředí, v němž je použití vozidla Defender 110 pro uskutečnění cesty zásadní.

Land Rover spoluprací s touto společností i nadále poskytuje nejlepší vozidla s pohonem všech kol a podporuje tak bezpečné a zodpovědné poznávání a studium prostředí a společností.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeba paliva a emisí CO2 u modelů Land Rover:
Spotřeba paliva (kombinovaná v l/100 km): 5,7 - 9,1. Emise CO2 (g/km): 149 - 206.

Uvedené informace jsou hodnoty získané podle zkušebního cyklu WLTP v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 a byly přepočítány pro účely srovnání s údaji získanými podle zkušebního cyklu NEDC. Další informace naleznete např. na wltpfacts.eu

Uváděné hodnoty se tedy nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a jeho užití v provozu a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje vždy jen srovnání spotřeby paliva a emisí v normovaném cyklu mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se však spotřeba paliva a emise u různých provedení vozů téže modelové řady mohou odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a emise u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva vozidlem, ale také jízdní styl, zatížení a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny nesoucí odpovědnost za globální oteplování. Další informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce vozů Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 naleznete také v sekci “Ceny a specifikace” zvoleného modelu Land Rover.