ZJISTĚTE HODNOTY EMISÍ VAŠEHO VOZU

Vyplňte formulář níže a zjistěte hodnoty emisí vašeho vozu. Veškeré potřebné informace najdete ve svém EU osvědčení o shodě nebo technickém průkaze.

Javascript je momentálně vypnutý. Povolte Javascript ve svém prohlížeči, abyste mohli zobrazit tento obsah.

REPLACE ME

REPLACE ME

OBECNÉ OTÁZKY

VYBRAT MODEL

OBECNÉ OTÁZKY - OBECNÉ OTÁZKY

OTEVŘÍT VŠECHNOZAVŘÍT VŠECHNO
 • Co jsou emise v reálném provozu (RDE, Real World Driving Emissions)?
  Testy emisí v reálném provozu (RDE) měří hodnotu škodlivin, například oxidů dusíku (NOx) vypouštěných automobily během jízdy na silnici. Testy RDE nenahradí laboratorní testy, jako jsou například současný jízdní cyklus NEDC či budoucí WLTP, budou však sloužit k potvrzení výsledků laboratorních testů a zajistí, že automobily budou při jízdě na silnici vypouštět méně škodlivin.
 • Kdo provádí testy RDE?
  Testy obvykle provádí příslušný výrobce nebo jsou realizovány atestovaným zařízením pod dohledem schvalovacího orgánu.
 • Jakým způsobem se tyto testy provádí?
  Automobily jsou vybaveny přenosným systémem měření emisí, který v reálném čase poskytuje komplexní měření hlavních škodlivin vypouštěných automobilem.
 • V jakém prostředí jsou automobily testovány?
  Automobily jsou testovány v mnoha různých podmínkách. Například v nízké a vysoké nadmořské výšce, při různých teplotách v průběhu roku, se zatížením, při jízdě ze/do svahu, ve městě, mimo město a na dálnici.
 • Kdy budou testy RDE zavedeny?
  Testy RDE budou zavedeny v září 2017 u nových typů automobilů a u všech nově prodávaných automobilů od září 2019.

OTÁZKY K HODNOTÁM EMISÍ

VYBRAT MODEL

OTÁZKY K HODNOTÁM EMISÍ - OTÁZKY K HODNOTÁM EMISÍ

OTEVŘÍT VŠECHNOZAVŘÍT VŠECHNO

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u modelů Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover:

Spotřeba paliva v kombinovaném zkušebním cyklu: 12,8 - 4,2 l/100 km, emise CO2 v kombinovaném zkušebním cyklu: 299 - 109 g/km.

Uvedené informace o spotřebě paliva a emisích CO2 odpovídají hodnotám získaným při testování za ideálních podmínek v technických laboratořích, a to v souladu se standardizovaným postupem dle nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a č. 692/2008 v platném znění. Uváděné hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty. Standardizovaná zkušební metoda umožňuje srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. V závislosti na různých specifikacích se spotřeba paliva u různých provedení vozů téže modelové řady může odlišovat. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí CO2 u konkrétního vozu neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a stav udržovanosti vozidla. CO2 patří mezi hlavní skleníkové plyny a nese hlavní odpovědnost za globální oteplování. Další oficiální informace o spotřebě paliva a specifických emisích CO2 u nových osobních motorových vozidel Vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Land Rover. Kompletní údaje o spotřebě paliva naleznete také v sekci „Technické údaje“.